Difference between revisions of "Moodle-Learning-Management-System/C2/Categories-in-Moodle/Punjabi"

From Script | Spoken-Tutorial
Jump to: navigation, search
(Created page with "{| border=1 |'''Time''' |'''Narration''' |- | 00:01 |'''Categories in Moodle''' ‘ਤੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵ...")
 
(No difference)

Latest revision as of 09:46, 11 October 2019

Time Narration
00:01 Categories in Moodle ‘ਤੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
00:06 ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ :

Course category, categories & subcategories ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ । categories ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ।

00:20 ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ:

Ubuntu Linux OS 16.04

XAMPP 5.6.30 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ Apache, MariaDB ਅਤੇ PHP

Moodle 3.3 ਅਤੇ Firefox ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜਰ ।

00:43 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
00:47 ਹਾਲਾਂਕਿ, Internet Explorer ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੰਗਤਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
00:55 ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ Moodle 3.3 ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
01:02 ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ Moodle ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
01:09 ਬਰਾਊਜਰ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ “moodle” ਹੋਮ ਪੇਜ਼ ਖੋਲੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ “XAMPP service” ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
01:18 ਆਪਣੇ admin username ਅਤੇ password ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
01:23 ਹੁਣ ਅਸੀਂ admin ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।
01:26 ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ Site Administration ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।
01:31 Courses ਟੈਬ ਅਤੇ ਫਿਰ Manage courses and categories ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।
01:38 ਅਸੀਂ Course and category management ਟਾਇਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਜ਼ ‘ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ । ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ course category ਕੀ ਹਨ।
01:50 Course categories site users ਦੇ ਲਈ Moodle courses ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।
01:57 ਨਵੀਂ Moodle site ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟ category Miscellaneous ਹੈ।
02:03 ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ course ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ Miscellaneous category, ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
02:09 ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ courses ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
02:16 courses, ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ categories ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
02:23 ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਰਸੇਸ ਦਾ ਕੈਮਪਸ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।
02:30 ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵਰਣਨਸ਼ੀਲ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।
02:35 ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਅਤੇ departments ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸੇਸ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ Maths category ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ Math courses. ਹੋਣਗੇ ।

02:47 Moodle site ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ।
02:51 ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ Course and category management ਪੇਜ਼ ਲੇਆਉਟ ਸਮਝਾਂਗੇ ।
02:57 ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Navigation ਬਲਾਕ ਹੈ । ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ Content ਰਿਜਨ ਹੈ ।
03:05 content ਰਿਜਨ 2 ਕਾਲਮਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

ਖੱਬਾ ਕਾਲਮ course categories ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੱਜਾ ਕਾਲਮ ਚੁਣੀ ਹੋਈ category ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਰਸੇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

03:20 ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ Miscellaneous category ਵਿੱਚ ਕੋਰਸੇਸ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
03:26 ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਮੀਨੂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
03:32 ਓਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਂਨ ਐਰੋ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ।
03:36 ਹੁਣ Course categories ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ । ਇਹ ਸਿਰਫ course categories ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
03:45 ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਰੋ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਰਸੇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲੋ। Courses ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ।
03:54 ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਪ –ਡਾਊਂਨ ਬਾਕਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ category ਡਰਾਪ –ਡਾਊਂਨ ਹੈ।
04:02 ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ category ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸੇਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ Miscellaneous category ਹੈ।
04:13 ਹੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ Course categories and courses ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ।
04:19 ਹੁਣ ਅਸੀਂ category ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ Create new category ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਾਂਗੇ।
04:26 Parent category ਡਰਾਪ –ਡਾਊਂਨ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ Top ਚੁਣੋ । Category name ਵਿੱਚ Mathematics ਟਾਈਪ ਕਰੋ ।
04:36 Category ID number ਓਪਸ਼ਨਲ ਫ਼ੀਲਡ ਹੈ । ਇਹ ਆਫ਼ਲਾਈਨ courses ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ admin users ਦੇ ਲਈ ਹੈ ।
04:47 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ categories ਦੇ ਲਈ ID ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸ category ID ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਫ਼ੀਲਡ ਹੋਰ Moodle users ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
04:58 ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ Category ID ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ।
05:03 Description ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗਾ ਟੈਕਸਟ-

All mathematics courses will be listed under this category.”

05:12 ਫਿਰ Create category ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ।
05:17 ਹੁਣ ਅਸੀਂ Course categories and courses ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ।
05:22 ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2 categories ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: Miscellaneous ਅਤੇ Mathematics.
05:29 ਇਹਨਾਂ categories ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1st year Maths courses ਅਤੇ 2nd year Maths courses ਵੱਖ –ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
05:40 ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ Mathematics category ਦੇ ਅੰਦਰ 1st Year Maths ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਇੱਕ subcategory ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
05:49 ਸੂਚੀਬੱਧ categories ਦੇ ਉੱਪਰ Create new category ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।
05:56 subcategory ਬਣਾਉਣਾ category ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ।
06:02 parent category ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ Top ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰੋ ।
06:06 ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ category ਚੁਣੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ subcategory ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
06:12 ਇਸ ਲਈ: ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ category name. ਵਿੱਚ 1st Year Maths ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ ।
06:18 ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ Description ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ Create category ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਾਂਗੇ।
06:26 ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ categories ਟ੍ਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
06:32 ਇੱਕ category ਜਿਸ ਵਿੱਚ subcategories ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਗਲ ਆਇਕਨ ਹੈ ।
06:41 category ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ 3 ਆਇਕਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
06:46 ਆਇਕਨਸ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹਨ ।
06:50 ਆਈ category ਨੂੰ ਲਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ।
06:53 ਇੱਕ ਲੁਕੀ category ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਸ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ।
07:00 ਐਰੋ category ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ settings gear ਆਇਕਨ ਵੀ ਹੈ । ਜੋ ਮੀਨੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਐਰੋ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
07:12 Miscellaneous category ਦੇ ਲਈ settings gear ਆਇਕਨ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ । ਇਸ ਵਿੱਚ category ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਓਪਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ Edit, Create new subcategory, Delete ਆਦਿ ।
07:28 ਇਸ ਮੀਨੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਜ਼ ‘ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ।
07:32 ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੀਨੂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।
07:39 ਹੁਣ Mathematics category ਦੇ ਲਈ settings gear ਆਇਕਨ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ।
07:45 ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ subcategories ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਥੇ 4 ਵਾਧੂ submenus ਹਨ।
07:54 ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ categories ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ subcategories ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੀਨੂ ਆਇਟਮਸ ਹੋਣਗੇ।
08:01 gear ਆਇਕਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਉਸ category ਵਿੱਚ courses ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
08:09 categories ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੌਰਟਿੰਗ ਓਪਸ਼ਨਸ ਹਨ।
08:14 ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, subcategory ਦੀ parent category ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਓਪਸ਼ਨ ਹਨ।
08:21 ਇਸ ਓਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ subcategory ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਥਿਤ ਚੈੱਕਬਾਕਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
08:29 ਫਿਰ ਨਵੀਂ parent category ਚੁਣੋ ਅਤੇ Move ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਸ ਓਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
08:38 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ..
08:44 ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ:

Course category, categories & subcategories ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ । categories ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ।

08:57 ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ ਹੈ:
Mathematics ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ subcategory 2nd Year Maths  ਜੋੜੋ। category Miscellaneous ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ।
09:10 ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀਡਿਓ, ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ।
09:19 ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋ।
09:29 ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰੋ।
09:34 ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ NMEICT, MHRD, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
09:48 ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।
09:58 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।

Contributors and Content Editors

Navdeep.dav