STEMI-2017/C2/Introduction-to-Kallows-Device/Malayalam

From Script | Spoken-Tutorial
Jump to: navigation, search
Time
NARRATION
00:01 ഹലോ ഉം ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്വാഗതംKallows STEMI Kit.
00:07 ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും -

ECG ലീഡ്‌സ് ന്റെ സ്ഥാനം B.P. cuff SpO2 ECG എടുക്കുന്നത് ബ്ലഡ് പ്രെഷർ SpO2 എന്നിവ നോക്കുന്നത്

00:22 ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ അഭ്യസിക്കാന്, നിങ്ങളുടെ 'Kallow ന്റെ Kallow’s STEMI Kit.

ആവശ്യമാണ്

00:28 'STEMI കിറ്റ്' അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

ഒരു മെറ്റൽ കേസിംഗ് ഉള്ള Android Tab Mobmon Device 12.0 Bluetooth B.P. monitor

00:39 ECG electrodes

SPO2 probe Wi-Fi Printer Power Strip

00:48 ഇതാണ് Mobmon device.
00:52 ഇത് ഇടത് വശത്തെ charging port ഉള്ള ഒരു power ബട്ടൺ ഉണ്ട്.
00:58 ബാക്ക് വശത്തു SpO2' ഉം ECG ports
01:03 ഈ കേബിൾഹെഡ് Mobmon deviceലെ ECG port ൽ ഇന്സേര്ട് ചെയ്യണം
01:10 കണക്ടിംഗ് ശേഷം ഇരുവശവും നൽകിയ സ്ക്രൂ കണക്ഷൻ സുരക്ഷിതമാക്കുക.
01:17 അടുത്തത്, SpO2 probe. നെ കുറിച്ച് പഠിക്കും
01:21 probe താഴെ parts- നിർമ്മിക്കുന്ന

Oximetry probe/cable Sensor

01:29 ഇപ്പോൾ SpO2 probe. ന്റെ സ്ഥാനം എങ്ങനെ വേണം എന്ന് നോക്കാം
01:34 'Oximetry അന്വേഷണം / കേബിൾ' 'SpO2' 'ന്' കണക്ടർ കണക്റ്റുചെയ്യുക 'Mobmon ഉപകരണം.'
01:41 കണക്ട് ചെയ്തു കഴിഞു എങനെ ആയിരിക്കനം
01:45 ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ രോഗിയുടെ വിരൽ ശരിയായ sensor അവസാനം ചേർത്തിരിക്കുന്നത് വേണം.
01:54 sensor സൈറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ', മുൻഗണന സൗജന്യമായി ഒരു ഒരറ്റം നൽകണം -

an arterial catheter, blood pressure cuff or intravascular infusion line.

02:09 സാധാരണ സൈറ്റുകൾ ക്കു വേണ്ടിയുള്ള oximetry probe കണക്ഷനുകൾ -

മുതിർന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി: നഖം, കാല്പാദം അല്ലെങ്കിൽ ചെവി

02:23 ശിശുക്കൾക്ക്: കാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈ പദം പെരുവിരലിന്മേലും അല്ലെങ്കിൽ കാല്പാദം
02:31 'ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക:'

വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻസറുകൾ 4 മണിക്കൂർ പരമാവധി കാലയളവിൽ അതേ സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാം. സൈറ്റ് ത്വക്കിൽ സമഗ്രത ഉറപ്പാക്കാൻ പതിവായി പരിശോധിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.

02:47 നനഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ കേടുവന്ന സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. അവർ ഇലക്ട്രോ ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊള്ളലേൾക്കാൻ കാരണമാകും
03:00 SpO2 സെൻസറിന്റെ തെറ്റായ അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗം ടിഷ്യു ക്ഷതം / പൊള്ളൽ സംഭവിക്കാം


03:08 സെൻസർ, ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അനാവശ്യമായി തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിച്ഛേദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യരുത്
03:20 സെൻസർ വളരെ മുറുകിയതാണ് എങ്കിൽ പൾസ് സിഗ്നൽ നഷ്ടപ്പെഡാൻ ഇടയാകും സർജിക്കൽ ലാംപ് ബിലിറൂബി ബിലിറൂബിൻ ലാംപ് എന്നിവയുടെ അമിത പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യ പ്രകാശം എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിൽ
03:37 അടുത്തത്,Blood Pressure cuff. ന്റെ സ്ഥാനം എങ്ങനെ എന്ന് പഠിക്കാം
03:42 Bluetooth device.' ന്റെ NIBP Connector ലേക്ക് കഫ് കണക്ടർ' കണക്റ്റ് ചെയുക
03:49 രോഗിയുടെ കൈ നോക്കി ശരിയായ cuff size തിരഞ്ഞെടുക്കുക.ഒരു പൊതു തത്വം കഫ് വീതി ഏകദേശം രോഗി , മുട്ട് തോളിൽ തമ്മിലുള്ള അകലം മൂന്നില് - രണ്ടിൽ ഒന്ന് ആയിരിക്കണം
04:04 'NIBP cuff' പൊതിയുക ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ വെയിലത്ത് രോഗിയുടെ ഇടങ്കൈ (brachial ധമനി ന്) ലേക്കായി,
04:14 'NIBP cuff' ശരിയായ പരിപാലനത്തിനായി രോഗിയുടെ ഞ്ഞെരമ്പിൽ ഡമായി പൊതിഞ്ഞ് വേണം.
04:21 Bluetooth BP Monitor. ആക്ടിവാറ്റ് ചെയ്യാൻ Start ബട്ടൺ അമർത്തുക
04:26 Pls ശ്രദ്ധിക്കുക: കൃത്യമല്ലാത്ത അളവുകൾ തെറ്റായ അപ്ലിക്കേഷൻ പരത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം as- ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം

രോഗിയുടെ 'cuff' ' ലൂസ് ആയി സ്ഥാപിക്കുന്നു' തെറ്റായ cuff size ഉപയോഗിക്കുന്നു 'Cuff' ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരേ തലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച് അല്ല ചോർച്ചയുള്ളതാണെന്ന് 'cuff' അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് രോഗിയുടെ അമിതമായ ചലനം.

04:52 SpO2 sensor ഉം 'B.P cuff' 'രോഗിയുടെ ഒരേ ഞ്ഞെരമ്പിലേക്കു ' ബന്ധിപ്പിക്കരുത്'.

ഈ പൊതുശല്യം അലാറങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ്.

05:03 'NIBP,' 'അളവുകോൽ അതേസമയം' 'cuff' 'വെളുപ്പിച്ചു' തടഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ tangled എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.
04:52 രോഗിയുടെ ഒരേ ഞ്ഞെരമ്പിലേക്കു SpO2 sensor ഉം 'B.P cuff' 'ബന്ധിപ്പിക്കരുത്'.

ഈ പൊതുശല്യം ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ്.

05:03 അളക്കുന്ന സമയം' 'cuff' , 'NIBP,' 'എന്നിവ ബ്ലോക്ക് ആയി അല്ലെങ്കിൽ തിരിചിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.
05:12 ഒടുവിൽ ECG leads. ന്റെ സ്ഥാനം എങനെ എന്ന് നോക്കാം
05:18 ക്വാളിറ്റിECG റിഥം നല്ല സ്കിൻ തയ്യാറെടുപ്പു ശരിയായ ഇലക്ട്രോഡ് പ്ലെയ്സ്മെന്റ് എന്നിവ ചെയ്താൽ ഉപയോഗിച്ച് ലഭിക്കും.
05:27 താഴെ പറയുന്ന പോലെ നല്ല തയ്യാറെടുപ്പു നടത്തണം

electrodeസൈറ്റ് വൃത്തിയാക്കി നെഞ്ച് ഉപരിതലത്തിലുള്ള മുടി ഷേവ്

05:37 സ്കിൻ ന്റെ പുറത്തുള്ള എപ്പിഡെർമൽ ലയർ നീക്കാനും ചുകപ്പ് കളർ ആക്കാനും മൃദുവായി പുറത്തെ സ്കിൻ പാളി സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ട് തുടക്കണം

electrode സൈറ്റ് ഉണങ്ങാൻഅനുവദിക്കുക.

05:50 എന്തെങ്കിലും ഉണങ്ങിയ gel electrode ന്റെ ഉപരിതല ഉണ്ടെങ്കിൽ നീക്കംചെയ്യുക.

electrodes കൽ മസിൽ രോമം എന്നിവ ഇല്ലാത്ത ടങ്ങളിൽ വെക്കുക

06:01 നല്ല നിലവാരമുള്ള (അതായത്. ചാലകതയേറിയ) പുതിയ gel. ഉപയോഗിക്കുക.

നല്ല കോൺടാക്റ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ electrode ഉപരിതലത്തിൽ ജെൽ വേണ്ട അളവ് പ്രയോഗിക്കുക.

06:15 കുറിപ്പ്:

ആ ചാലക പകർച്ച ഉറപ്പാക്കുക 'electrodes, leads and cables മറ്റേതെങ്കിലും ചാലക ഭാഗങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് പോകരുത്.

06:27 # കേടുപാടുകൾ electrode leads ഉപയോഗിക്കരുത്.
06:31 electrode leads ലൂസ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക ഇത് നല്ല ആര്ടിഫാക്ടസ് നു ഇടയാക്കുകയും ഹാർട്ട് റിഥം അലാറങ്ങൾ ശബ്ദം, അന്തമില്ലാത്ത അസൌകര്യം കാരണമാകുകയും.
06:43 electrodes എങനെ സ്ഥാപിക്കണം

ആർഎ: രയിട് ഇന്ററാ കാൽവികുലാർ ഏരിയ

എൽ.എ: ലെഫ്റ് ഇന്ററാ കാൽവികുലാർ ഏരിയ

06:56 V1 മുതൽ: വലത് നെഞ്ചിന്റെ എല്ലിന്റെ നാലാം ഇന്റർ കോസ്റ്റൽ സ്പേസ്

വി 2: ഇടത് നെഞ്ചിന്റെ എല്ലിന്റെ നാലാം ഇന്റർ കോസ്റ്റൽ സ്പേസ്

07:10 V3: V2 & v4 എന്നിവക്ക് ഇടക്കുള്ള അഞ്ചാമത്തെ രിബ്

V4: ശേഷിക്കുന്നു midclavicular ലൈനിൽ അഞ്ചാം intercostal സ്പേസ്

07:22 V5: അഞ്ചാം intercostal ഇടത് മുൻഭാഗം കക്ഷങ്ങളിൽ ലൈൻ

V6: അഞ്ചാം intercostal midaxillary ലൈൻ ശേഷിക്കുന്നു

07:36 RL: വലത് ഇൻഗവിനാൽ അസ്ഥിബന്ധത്തിൽ മുകളിൽ അടിവയറ്റിൽ മേലെയായി

നയിക്കും: ഇടത് inguinal അസ്ഥിബന്ധത്തിൽ മുകളിൽ ഇടത് അടിവയറ്റിൽ മേലെയായി

07:53 പവർ കോഡ് ഉം രോഗിയും കേബിൾ പരസ്പരം ക്രോസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
07:59 സൈഡ് ൽ ഉള്ള on/ off ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് 'Mobmon' device സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയുക
08:05 ECG, ECG ലൈവ് സ്റ്റീൻ പേജിൽ,കാണാൻ 'STEMI' device ECG തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ടാബ്

08:15 ഞങ്ങളെ സംഗഹിക്കുക അനുവദിക്കുക.
08:16 ഈ ട്യൂട്ടോറിയലില് നമ്മള് പഠിച്ചു -

'ECG leads, BP cuff SpO2 probe. എന്നിവ എങനെ വെക്കാം Take an ECG and Check blood pressure and SpO2

08:31 STEMI ഇന്ത്യ

ഒരു ‘not for profit’ സംഘടനയായി സ്ഥാപിച്ചത് പ്രാഥമികമായി ഹൃദയാഘാതം കുറയ്ക്കാൻ രോഗികൾക്ക് ഉചിതമായ പരിചരണം ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാലതാമസം ഹൃദയ ആക്രമണങ്ങൾ കാരണം മരണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള

08:45 ട്യൂട്ടോറിയല്, ഐഐടി ബോംബെ പേര് NMEICT, എംഎച്ച്ആർഡി, ഗവ സ്വരൂപിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, http://spoken-tutorial.org സന്ദർശിക്കുക

09:00 ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ സംഭാവന ചെയ്തു

STEMI INDIA സ്പോകെൻ ട്യൂട്ടോറില പ്രൊജക്റ്റ് ഐ ഐ ടി ബോംബെ പങ്കെടുത്തതിന് നന്ദി വിജി

Contributors and Content Editors

PoojaMoolya