LibreOffice-Suite-Writer-6.3/C2/Typing-text-and-basic-formatting-in-Writer/Marathi

From Script | Spoken-Tutorial
Jump to: navigation, search
Time Narration
00:01 स्पोकन ट्युटोरियलच्या Typing text and basic formatting वरील पाठात आपले स्वागत.
00:07 या पाठात आपण शिकणार आहोत:
00:10 टेक्स्ट Align करणे.
00:12 Bullets आणि Numbering यांचा वापर
00:15 Cut, Copy आणि Paste या पर्यायांचा वापर


00:19 Bold, Underline आणि Italic या पर्यायांचा वापर
00:24 Writer मधील Font name, Font size, Font color या पर्यायांचा वापर
00:30 फॉरमॅटिंग फीचर्स: या सुविधा वापरल्याने आपली डॉक्युमेंटस अधिक आकर्षक करता येतात.
00:37 साध्या टेक्स्टमधील डॉक्युमेंट्सपेक्षा तुलनेने ही वाचण्यास सुलभ आणि सुवाच्य असतात.
00:43 या पाठासाठी मी वापरत आहे-
00:46 Ubuntu Linux OS वर्जन 18.04 आणि LibreOffice Suite वर्जन 6.3.5
00:55 मागील पाठात बनवलेली resume.odt ही फाईल उघडू.
01:01 या पानाची फाईल पाठाच्या Code files च्या लिंकमधे दिलेली आहे.
01:07 कृपया फाईल डाऊनलोड करून एक्सट्रॅक्ट करा.
01:11 त्या फाईलची कॉपी बनवून सरावासाठी तिचा वापर करा.
01:16 प्रथम Writer मधे टेक्स्ट कसे अलाईन करायचे ते जाणून घेऊ.
01:20 आपण या आधी RESUME हा शब्द लिहून पानाच्या मध्यभागी आणला होता.
01:26 आता RESUME हा शब्द पुन्हा सिलेक्ट करा.
01:31 आपण LibreOffice विंडोचा आकार बदललेला असल्यास काही icon कदाचित दिसणार नाहीत.
01:37 असे लपलेले icons बघण्यासाठी toolbars च्या शेवटी डबल ऍरो आयकॉन क्लिक करा.
01:44 Formatting toolbar मधील Align Left आयकॉन क्लिक करा.
01:49 RESUME हा शब्द पानाच्या डावीकडे गेलेला दिसेल.
01:54 Align Right आयकॉन क्लिक करा.

RESUME हा शब्द पानाच्या उजवीकडे जाईल.

02:01 आता Justify आयकॉनवर क्लिक करा.
02:05 'RESUME' तील अक्षरे पानाच्या उजव्या आणि डाव्या मार्जिनच्या मध्ये एकसमान अंतरावर लिहिली जातील.
02:11 आपल्याकडे टेक्स्टची पूर्ण ओळ किंवा परिच्छेद असल्यास हे पर्याय अधिक स्पष्ट होतील.
02:17 आपण केलेले बदल Resume हे टेक्स्ट मध्यभागी अलाईन केलेले असेपर्यंत undo करा.
02:23 Writer मधे undo करण्यासाठी कीबोर्डवरील Ctrl + Z बटणे दाबा.

RESUME हा शब्द डिसिलेक्ट करा.

02:32 आता पुढील ओळीवर जाण्यासाठी कीबोर्डवरील Enter दाबा.
02:37 आणखी एक ओळ तयार करण्यासाठी पुन्हा एकदा Enter दाबा.
02:42 टुलबारवरील Align Left या आयकॉनवर क्लिक करा.
02:46 नंतर Bold हा पर्याय डिसेबल करण्यासाठी toolbar वरील bold आयकॉन क्लिक करा.
02:52 आता bullets आणि numbering बद्दल जाणून घेऊ.
02:57 डॉक्युमेंटमधे स्वतंत्र मुद्दे लिहायचे असल्यास Bullets आणि Numbering वापरतात.
03:03 प्रत्येक मुद्द्याची सुरूवात bullet किंवा number ने होते.
03:07 Bullets अक्रमित सूचीसाठी वापरतात.
03:10 Numbering क्रमित यादीसाठी वापरले जाते.
03:14 Formatting toolbar मधे Bullets आणि Numbering हे स्वतंत्र आयकॉन दिसतील.
03:20 आता Bullets आयकॉनवर क्लिक करा.
03:23 लगेच dot किंवा bullet हे चिन्ह डॉक्युमेंटवर आलेले दिसेल.
03:28 a हे अक्षर टाईप करून एंटर दाबा.
03:32 आता b हे अक्षर टाईप करून एंटर दाबा.
03:36 Numbering आयकॉनवर क्लिक करा.
03:40 लगेच bullet चिन्ह बदलून तिथे 1 हा अंक झालेला दिसेल.
03:45 c हे अक्षर टाईप करून एंटर दाबा.
03:49 d हे अक्षर टाईप करून एंटर दाबा.
03:53 यामुळे bullets आणि numbering मधील फरक स्पष्ट होईल.
03:59 हे सर्व टेक्स्ट सिलेक्ट करण्यासाठी माऊसचे डावे बटण क्लिक करून ड्रॅग करा.
04:04 आता Bullets आणि Numbering ऍक्सेस करण्याची आणखी एक पध्दत पाहू.
04:09 प्रथम मेनूबार मधील Format मेनूवर क्लिक करून नंतर Bullets and Numbering पर्यायावर क्लिक करा.
04:16 Bullets and Numbering चा डायलॉग बॉक्स उघडेल.
04:20 डॉक्युमेंटमधे वापरण्यायोग्य विविध styles वेगवेगळ्या टॅब्जच्या खाली दिलेल्या आहेत.
04:27 आधी सिलेक्ट केला नसल्यास Bullets टॅब सिलेक्ट करा.
04:31 अनेक bullets styles येथे दिसतील.
04:34 मोठे चौरसाकृती bullets निवडा.
04:37 आता डायलॉग बॉक्सच्या उजव्या खालील कोपऱ्यातील OK बटण दाबा.
04:43 bullet च्या चिन्हात झालेला बदल बघा.
04:47 आता Bullets and Numbering डायलॉग बॉक्स पुन्हा उघडून Numbering टॅबवर क्लिक करा.
04:53 अनेक numbering styles येथे दिसतील.
04:57 आता Roman numerals ही स्टाईल निवडू.
05:01 डायलॉग बॉक्सच्या उजव्या खालील कोपऱ्यातील OK बटण क्लिक करा.
05:07 numbering मधील बदलांकडे बघा. ते आता Roman numerals रूपात दिसतील.
05:13 अशाप्रकारे आपल्या पसंतीची कोणतीही bullets किंवा numbering style वापरू शकतो.
05:18 आता कीबोर्डवरील Delete बटण दाबा.
05:22 नंतर उर्वरित numbering देखील काढून टाकण्यासाठी कीबोर्डवरील Backspace बटण दाबा.
05:28 आता Bullets and Numbering चा डायलॉग बॉक्स पुन्हा उघडू. Numbering टॅबवर क्लिक करा.
05:34 आता दुसऱ्या style वर क्लिक करून

OK बटणावर क्लिक करा.

05:40 आता पहिला मुद्दा लिहिण्यासाठी तयार आहोत.
05:44 टाईप करू NAME colon space RAMESH आणि Enter दाबा.
05:51 यापुढे प्रत्येक मुद्द्यानंतर Enter दाबा.
05:56 पुढील bullet point हा पुढचा नवा number दर्शवेल.
06:00 आता Resume मधील दुसरा मुद्दा म्हणून “FATHER’S NAME” colon MAHESH असे टाईप करा.
06:06 तिसरा मुद्दा म्हणून MOTHER’S NAME colon SHWETAअसे टाईप करा.
06:10 येथे दाखवल्याप्रमाणे पुढील दोन मुद्दे टाईप करा.
06:15 Ctrl + S बटणे एकत्रितपणे दाबून फाईल सेव्ह करा.
06:20 काम करत असताना फाईल वारंवार सेव्ह करणे ही चांगली सवय आहे.
06:25 सूचीमधे bullets किंवा numbers चे अनेक स्तर असू शकतात.
06:30 ते आपण निवडलेल्या फॉरमॅटवर अवलंबून असते.
06:33 त्याचे प्रात्यक्षिक पाहू.
06:36 FATHERS OCCUPATION या चौथ्या मुद्द्यावर जा.
06:40 colon च्या पुढे माऊसचा कर्सर ठेवा आणि Enter दाबा.
06:45 एकदा Tab हे बटण दाबा.
06:48 लगेच 5 हा क्रमांक नवीन Bullet list मधे रूपांतरित होईल आणि तो क्रमांक 4 खाली इंडेंट होईल.
06:55 bullet point च्या शेवटी कर्सर नेऊन Enter दाबा.
07:00 SELF EMPLOYED टाईप करून Enter दाबा.
07:05 Indentation कमी करण्यासाठी Shift + Tab ही बटणे एकत्रितपणे दाबा.
07:10 पुढचा मुद्दा एक ओळ वर येईपर्यंत Delete की दाबा.
07:15 पाचव्या क्रमांकाच्या मुद्द्याच्या शेवटी कर्सर नेऊन Enter दाबा.

सूचीत No. 6 आलेला दिसेल.

07:23 Bullets and Numbering काढण्यासाठी Bullets and Numbering चा डायलॉग बॉक्स पुन्हा उघडा.
07:28 खाली असलेले Remove बटण क्लिक करा.
07:32 नवीन ओळीवरील टेक्स्टसाठी आता bullet and numbering style आली नसल्याचे दिसेल.
07:38 formatting toolbar मधील bullets आणि numbering चे क्विक ऍक्सेस आयकॉन तुम्ही स्वतः वापरून बघा.
07:45 डॉक्युमेंटमधे NAME हा शब्द आपण तीन वेळा टाईप केला आहे.
07:50 एकच टेक्स्ट वारंवार टाईप करण्याऐवजी Writer मधील Copy आणि Paste हे पर्याय वापरू शकतो.
07:57 आता हे कसे करायचे ते जाणून घेऊ.
08:00 प्रथम MOTHER’S NAME या टेक्स्टमधील NAME शब्द डिलीट करा.
08:05 FATHER’S NAME मधील NAME शब्द सिलेक्ट करा.
08:09 mouse चे उजवे बटण दाबून Copy पर्याय निवडा.
08:13 MOTHER’S हे टेक्स्ट आणि colon हे चिन्ह यामधे माऊसचा कर्सर ठेवा.
08:18 mouse चे उजवे बटण दाबून Paste पर्याय क्लिक करा.
08:22 NAME शब्द आपोआप पेस्ट झालेला दिसेल.
08:27 copy साठी Ctrl+C आणि paste साठी Ctrl+V या shortcut keys वापरल्या जातात.
08:35 डॉक्युमेंटमध्ये मोठ्या प्रमाणात टेक्स्टची पुनरावृत्ती करायची असल्यास ही पध्दत खूप उपयोगी होते.
08:40 अशा वेळी पूर्ण टेक्स्ट वारंवार लिहिण्याची गरज नाही. आपण केवळ कॉपी आणि पेस्ट करू शकतो.
08:47 Writer मधे Copy सारखेच Cut हे फीचर आहे.
08:52 त्याचे प्रात्यक्षिक पाहू.
08:55 प्रथम MOTHER’S NAME या टेक्स्टमधून NAME हा शब्द डिलीट करा.
09:00 आता FATHER'S NAME मधून NAME हा शब्द सिलेक्ट करा.
09:04 राईट क्लिक करून Cut पर्याय निवडा.
09:07 FATHER’S या शब्दाच्या पुढे NAME हा शब्द राहिलेला नसल्याचे दिसेल.
09:13 म्हणजेच तो शब्द कट किंवा डिलीट झालेला आहे.
09:17 MOTHER’S या टेक्स्टच्या आणि colon या चिन्हाच्या मधे माऊसचा कर्सर ठेवा.
09:21 mouse चे उजवे बटण दाबा आणि Paste पर्याय निवडा.
09:26 MOTHER’S या शब्दापुढे आता NAME शब्द पेस्ट झालेला दिसेल.
09:32 Ctrl+X ही cut करण्याची शॉर्टकट की आहे.
09:36 अशाचप्रकारे FATHER’S नंतर देखील हा शब्द पेस्ट करता येतो.
09:41 Cut आणि Paste फीचर डॉक्युमटेमधे, टेक्स्ट एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यासाठी सोयीचे आहे.
09:48 टेक्स्ट कॉपी आणि कट करण्याच्या क्रियांमध्ये एकच फरक असतो. तो म्हणजे कॉपी करताना शब्द मूळ जागेवर तसाच राहतो तर कट करताना शब्द मूळ जागेवरून पूर्णपणे काढून टाकला जातो.
10:03 माऊसचा कर्सर document च्या शेवटपर्यंत न्या.

दोन वेळा Enter दाबा.

10:09 आता EDUCATION DETAILS हे नवे heading टाईप करा.
10:14 आता कुठल्याही टेक्स्टचे Font name आणि Font size बदलणे किंवा वापरणे याविषयी जाणून घेऊ.
10:20 आधी आपण UnDotum हे font name निवडले होते.
10:25 त्यामुळे Font name फिल्डमधे UnDotum दिसेल.
10:29 आता EDUCATION DETAILS या heading साठी वेगळा Font आणि Size वापरू.
10:34 प्रथम EDUCATION DETAILS हे टेक्स्ट सिलेक्ट करून मग Font Name या ड्रॉपडाऊनवर क्लिक करा.
10:43 Liberation Sans शोधून त्यावर क्लिक करा.
10:47 सध्या Font Size फिल्ड 14 दर्शवत आहे.
10:51 तो बदलून 11 करू.
10:54 टेक्स्टचा Font size कमी झाला आहे.
10:58 आता Font Color बद्दल जाणून घेऊ.
11:01 टेक्स्ट अजूनही निवडलेले असल्याची खात्री करा.
11:05 Font Color च्या ड्रॉपडाऊनवर क्लिक करून green रंग निवडा.
11:11 आता heading चा रंग green झालेला दिसेल.
11:16 Bold, Italic आणि Underline आयकॉन्सवर क्लिक करा.
11:22 आपल्या टेक्स्टसाठी आवश्यकतेनुसार या टेक्स्ट फॉरमॅटचे कोणतेही काँबिनेशन वापरू शकतो.
11:29 फाईल सेव्ह करण्यासाठी Ctrl + S दाबा.

नंतर उजव्या कोपऱ्यात वरती X या आयकॉनवर क्लिक करून फाईल बंद करा.

11:36 आपण ट्युटोरियलच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचलो आहोत.

थोडक्यात,

11:42 या पाठात आपण शिकलो:
11:45 टेक्स्ट Align करणे.
11:47 Bullets आणि Numbering यांचा वापर

Cut, Copy आणि Paste या पर्यायांचा वापर

11:53 Bold, Underline आणि Italic या पर्यायांचा वापर
11:57 Writer मधील Font name, Font size, Font color या पर्यायांचा वापर
12:02 असाईनमेंट म्हणून:

practice.odt फाईल उघडा.

12:07 Bullets and Numbering ऍक्टिव्हेट करा.
12:10 कोणतीही style निवडा आणि काही ओळी टाईप करा.
12:14 काही टेक्स्ट सिलेक्ट करा. त्याचे Font name बदलून ते "Free Sans” करा.
12:18 त्याचा Font size 16 करा.
12:22 टेक्स्ट Italic करा.
12:25 Font color बदलून तो red करा.
12:28 फाईल सेव्ह करून बंद करा.
12:31 दिलेल्या लिंकवरील व्हिडिओमधे स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टचा सारांश मिळेल.

हा व्हिडिओ डाऊनलोड करूनही पाहू शकता.

12:38 स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशाळा चालवते आणि विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देते.

अधिक माहितीसाठी कृपया येथे लिहा.

12:47 कृपया या फोरममध्ये आपल्या टाईम क्वेरीज पोस्ट करा.
12:51 स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टसाठी अर्थसहाय्य MHRD, Government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे.
12:56 DesiCrew Solutions Pvt. Ltd. यांनी 2011 मधे या पाठासाठी मूळ योगदान दिले होते.


13:02 ह्या ट्युटोरियलचे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून आवाज --- यांचा आहे.

सहभागासाठी धन्यवाद.

Contributors and Content Editors

Manali