LibreOffice-Suite-Writer-6.3/C2/Introduction-to-LibreOffice-Writer/Marathi

From Script | Spoken-Tutorial
Jump to: navigation, search
Time Narration
00:01 स्पोकन ट्युटोरियलच्या Introduction to LibreOffice Writer या पाठात आपले स्वागत.


00:07 या पाठात शिकणार आहोत:
00:10 LibreOffice Writer विषयी,
00:13 Writer मधील विविध toolbars
00:16 नवीन डॉक्युमेंट आणि अस्तित्वात असलेले डॉक्युमेंट उघडणे
00:20 Writer मधील डॉक्युमेंट सेव्ह करून डॉक्युमेंट बंद करणे
00:24 ते MS Word डॉक्युमेंट म्हणून सेव्ह करणे
00:27 डॉक्युमेंट PDF म्हणून एक्सपोर्ट करणे.
00:30 LibreOffice Writer हा LibreOffice Suite मधील वर्ड प्रोसेसर घटक आहे.
00:36 रायटरचे साम्य Microsoft Office Suite मधील Microsoft Word शी आहे.
00:41 हे विनामूल्य व मुक्त सॉफ्टवेअर आहे.
00:45 त्याचे वितरण, वापर व त्यातील बदल निर्बंधांशिवाय करता येतो.
00:51 खालील कोणत्याही ऑपरेटिंग सिस्टीम्सवर LibreOffice Writer कार्यान्वित होऊ शकते:
00:57 Microsoft Windows 8 किंवा त्यापुढील वर्जन्स
01:01 GNU/Linux ऑपरेटिंग सिस्टीम आणि
01:04 Mac OSX
01:07 या पाठासाठी मी Ubuntu Linux OS वर्जन 18.04 आणि

LibreOffice Suite वर्जन 6.3.5 वापरत आहे.

01:19 डिफॉल्ट रूपात, नवीनतम Ubuntu Linux OS मधे LibreOffice Suite आधीच इन्स्टॉल केलेले असते.
01:26 विशिष्ट वर्जन इन्स्टॉल करण्यासाठी या वेबसाईटवरील LibreOffice Installation या मालिकेचा संदर्भ घ्या.
01:33 LibreOffice Writer कसे उघडायचे ते जाणून घेऊ.
01:37 Ubuntu Linux ऑपरेटिंग सिस्टीममधे खालच्या डाव्या कोपऱ्यातील Show applications आयकॉनवर क्लिक करा.
01:45 सर्च बार मधे Writer असे टाईप करा.
01:49 दर्शवलेल्या सूचीमधील Libreoffice Writer च्या आयकॉनवर क्लिक करा.
01:55 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीममधे खालच्या डाव्या कोपऱ्यातील Start Menu आयकॉन क्लिक करा.
02:02 सर्च बार मधे Writer असे टाईप करा.
02:06 दर्शवलेल्या सूचीमधील Libreoffice Writer च्या आयकॉनवर क्लिक करा.
02:11 हे मुख्य Writer विंडोमधे रिकामे डॉक्युमेंट उघडेल.
02:16 आता Writer विंडोच्या मुख्य घटकांबद्दल जाणून घेऊ.
02:21 Writer विंडोच्या वरील भागात विविध toolbars आहेत.
02:25 जसे की, Title bar, Menu bar, Standard toolbar आणि Formatting bar.
02:32 खालील भागात Search bar, Drawing toolbar आणि Status bar दिसेल.
02:39 इंटरफेसवरून आपण toolbars एनेबल किंवा डिसेबल करू शकतो.
02:44 त्यासाठी View मेनूमधे जाऊन Toolbars हा पर्याय निवडा.
02:49 त्याच्या सबमेनूमधे तुमच्या आवश्यकतेनुसार toolbars चेक किंवा अनचेक करा.
02:56 उजव्या बाजूला उभा scroll bar आणि sidebar दिसेल.
03:01 या सर्वांमधे नेहमी व जास्त वापरले जाणारे पर्याय आहेत.
03:05 या पाठांच्या मालिकेत पुढे याबद्दल जाणून घेऊ.
03:09 आता Writer मधे नवे डॉक्युमेंट कसे उघडायचे हे जाणून घेऊ.
03:14 Standard toolbar मधील New आयकॉनवर क्लिक करून नवे डॉक्युमेंट उघडू शकतो.
03:20 किंवा मेनूबार मधील File menu वर जा.
03:25 नंतर New या सबमेनूवर क्लिक करून Text Document पर्याय निवडा.
03:32 Untitled 2 हे नवे Writer डॉक्युमेंट उघडेल.
03:37 नवे उघडलेले Untitled 2 नावाचे डॉक्युमेंट वरील उजव्या कोपऱ्यातील X या आयकॉनवर क्लिक करून बंद करा.
03:44 आता Untitled 1 डॉक्युमेंटमधे काही टेक्स्ट टाईप करू.
03:49 RESUME” हा शब्द टाईप करा.
03:53 एकदा डॉक्युमेंटमधे टाईप केले की त्याचा परत वापर करण्यासाठी ते सेव्ह करावे लागते.
03:58 फाईल सेव्ह करण्यासाठी Standard toolbar मधील Save आयकॉन क्लिक करा.
04:03 स्क्रीनवर एक डायलॉग बॉक्स उघडेल.
04:06 हे Name फिल्डमधे आपल्याला फाईलचे नाव भरण्यास सांगेल.
04:11 मी “Resume” हे फाईलचे नाव टाईप करत आहे.
04:15 फाईल सेव्ह करण्याची जागा म्हणून मी डावीकडील Desktop हा पर्याय निवडत आहे.
04:21 उजव्या कोपऱ्यात खाली File type हा ड्रॉप डाऊन दिसेल.

त्यावर क्लिक करा.

04:29 इथे file types किंवा file extensions ची यादी आहे जी वापरून फाईल सेव्ह करता येते.
04:35 LibreOffice Writer चा डिफॉल्ट file type हा ODF Text Document (.odt) आहे.
04:42 ODF म्हणजे Open Document Format जे ओपन स्टँडर्ड आहे.
04:48 भारत सरकारने e-Governance साठी स्वीकारलेल्या open standards मधे याचा स्वीकार केला आहे.
04:55 मी फाईल सेव्ह करण्यासाठी ODF Text Document पर्याय निवडत आहे.
05:00 हेच तुमच्या मशीनवर करा.
05:02 डायलॉग बॉक्सच्या उजव्या कोपऱ्यात वर Save बटण क्लिक करा.
05:07 हे तुम्हाला पुन्हा Writer विंडोवर घेऊन जाईल.
05:12 आता title bar मधे झालेल्या बदलाचे निरीक्षण करा.

पहिले नाव बदलून ते Resume.odt झाले आहे.

05:18 dot odt फॉरमॅटमधे सेव्ह करण्याव्यतिरिक्त आपण या फाईल्स dot doc आणि dot docx मधे देखील सेव्ह करू शकतो.
05:28 या फॉरमॅटसमधील फाईल्स नंतर MS Word या ऍप्लिकेशनमधे उघडता येऊ शकतात.
05:34 आता हीच फाईल docx फाईल म्हणून सेव्ह करू.
05:39 menu bar मधील File मेनूमधे जाऊन Save As पर्यायावर क्लिक करा.
05:45 Save As डायलॉग बॉक्समधे उजव्या कोपऱ्यात खाली File type ड्रॉपडाऊन क्लिक करा.
05:51 खाली स्क्रॉल करा आणि Word 2007 - 365 (.docx) पर्याय निवडा.
05:59 पुन्हा तिथेच ही फाईल सेव्ह करा.
06:03 डायलॉग बॉक्सच्या उजव्या कोपऱ्यात वर Save बटणावर क्लिक करा.
06:08 इतर फाईल फॉरमॅटमधे फाईल सेव्ह केल्यास, Confirm File Format हा डायलॉग बॉक्स उघडेल.
06:15 Ask when not saving in ODF or default format” हा पर्याय निवडा.
06:21 नंतर Use Word 2007 - 365 Format बटण क्लिक करा.
06:28 हे पुन्हा Writer च्या विंडोवर घेऊन जाईल.
06:32 आता title bar मधील बदलाकडे लक्ष द्या.

त्याचे नाव बदलून Resume.docx झाले आहे.

06:38 फाईल PDF फॉरमॅटमधे देखील एक्सपोर्ट करता येते.
06:42 Standard toolbar मधील Export Directly as PDF आयकॉनवर क्लिक करा.
06:47 फाईलचे नाव टाईप करा, फाईल सेव्ह करण्यासाठी जागा निवडून उजव्या कोपऱ्यात वरच्या सेव्ह बटणावर क्लिक करा.
06:53 मी Cancel बटण क्लिक करत आहे. डॉक्युमेंट PDF फॉरमॅटमधे सेव्ह करण्याची दुसरी पध्दत दाखवत आहे.
07:00 menu bar वरील File मेनूवर क्लिक करून Export As हा सबमेनू सिलेक्ट करा.

नंतर Export as PDF पर्याय क्लिक करा.

07:11 PDF options हा डायलॉग बॉक्स उघडेल.
07:15 या डायलॉग बॉक्समधे PDF चे पर्याय हवे तसे बदलण्यासाठीची विविध सेटींग्ज दिसतील.
07:21 डिफॉल्ट रूपात असलेली सेटींग तशीच ठेवून खालील Export बटण क्लिक करा.
07:27 फाईलचे नाव टाईप करा. फाईल सेव्ह करण्याची जागा निवडून उजव्या कोपऱ्यातील वरचे सेव्ह बटण क्लिक करा.
07:34 तुम्ही निवडलेल्या जागी pdf फाईल तयार होईल.
07:38 बहुसंख्य प्रोग्रॅममध्ये वापरले जाणारे आणखी एक लोकप्रिय फाईल एक्सटेन्शन dot rtf म्हणजे 'Rich Text Format'.
07:45 आपण फाईल dot html फॉरमॅटमधे देखील सेव्ह करू शकतो जो एक वेब पेज फॉरमॅट आहे.
07:53 ही क्रिया आधी सांगितल्याप्रमाणेच करता येते.
07:57 File type च्या ड्रॉप डाऊनमधे खाली स्क्रॉल करून HTML Document (Writer)(.html) हा पर्याय निवडा.
08:05 हे डॉक्युमेंटला dot html हे एक्स्टेन्शन देईल.
08:10 ही फाईल पुन्हा तिथेच सेव्ह करा.

आता डायलॉग बॉक्सच्या उजव्या कोपऱ्यातील वरच्या Save बटणावर क्लिक करा.

08:19 Confirm File Format हा डायलॉग बॉक्स उघडेल.
08:23 Ask when not saving in ODF or default format” हा पर्याय निवडा.
08:29 नंतर Use HTML Document (Writer) Format बटण क्लिक करा.
08:35 फाईल dot html या एक्स्टेन्शनने सेव्ह झालेली दिसेल.
08:40 आपले डॉक्युमेंट web page म्हणून दाखवायचे असल्यास या फॉरमॅटचा वापर केला जातो.
08:45 हे कोणत्याही web browser मधे उघडता येऊ शकते.
08:48 आता File menu वर क्लिक करून नंतर Close वर क्लिक करून डॉक्युमेंट बंद करू.
08:53 पुढे LibreOffice Writer मध्ये अस्तित्वात असलेले डॉक्युमेंट कसे उघडायचे हे शिकणार आहोत.

Resume.odt हे डॉक्युमेंट उघडूया.

09:03 LibreOffice इंटरफेसच्या डावीकडील Open File मेनूवर क्लिक करा.
09:09 फाईल ब्राऊजर डायलॉग बॉक्स उघडेल.

आपण फाईल ज्या ठिकाणी सेव्ह केलेली आहे त्या फोल्डरवर जा.

09:16 आता दिसत असणाऱ्या फाईलच्या नावांच्या यादीतून Resume.odt ही फाईल निवडा.
09:22 नंतर उजव्या कोपऱ्यात वरती Open बटणावर क्लिक करा.
09:27 Writer विंडोमधे Resume.odt ही फाईल उघडेल.
09:32 अशाप्रकारे dot doc आणि dot docx या एक्सटेन्शन्स असलेल्या
फाईल्स Writer मधे उघडू शकतो.
09:39 आता फाईलमधे बदल कसे करायचे आणि ती फाईल आहे त्याच नावाने कशी सेव्ह करायची ते जाणून घेऊ.
09:45 त्यासाठी प्रथम RESUME हा शब्द सिलेक्ट करू.
09:49 त्यासाठी माऊसचे डावे बटण क्लिक करून ते टेक्स्टवर ड्रॅग करा.

अशाप्रकारे टेक्स्ट सिलेक्ट आणि हायलाईट होईल.

09:59 आता माऊसचे डावे बटण सोडून द्या.

टेक्स्ट हायलाईट झालेलेच राहिले पाहिजे.

10:05 आता Formatting bar वरील Bold या आयकॉनवर क्लिक करा.

त्यामुळे टेक्स्ट bold झालेले दिसेल.

10:12 पुढे RESUME हा शब्द पानाच्या मध्यभागी आणू.
10:17 आपण LibreOffice विंडोचा आकार बदललेला असल्यास काही icons कदाचित दिसणार नाहीत.
10:23 अशा वेळी toolbars च्या शेवटी डबल ऍरोच्या आयकॉनवर क्लिक करा.
10:29 Formatting bar मधील Align Center या आयकॉनवर क्लिक करा.
10:34 टेक्स्ट पानाच्या मध्यभागी आलेले दिसेल.
10:38 आता टेक्स्टचा font size वाढवूया.
10:42 त्यासाठी Formatting bar वरील 'Font Size' या फिल्डच्या डाऊन ऍरोवर क्लिक करू.
10:47 ड्रॉप डाऊन मेनूतील '14' वर क्लिक करू या.

टेक्स्टचा font size 14 पर्यंत वाढलेला दिसेल.

10:56 आता वापरत असलेला Font बदलू.
11:00 Formatting bar मधील Font Name फिल्डच्या डाऊन ऍरोवर क्लिक करा.
11:05 ड्रॉप डाऊनमधून Undotum पर्याय निवडा.

टेक्स्टचे font name बदलून ते Undotum झालेले आहे.

11:13 आता केलेले बदल सेव्ह करू.

त्यासाठी Ctrl + S ही बटणे एकत्रितपणे दाबा.

11:22 फाईलमध्ये बदल केल्यानंतरही ती फाईल त्याच नावाने सेव्ह झालेली दिसेल.
11:27 आता डॉक्युमेंट बंद करू.
11:29 menu bar मधील File मेनूवर क्लिक करून नंतर Close वर क्लिक करा.
11:35 अशाप्रकारे आपण पाठाच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचलो आहोत.

थोडक्यात,

11:41 या पाठात आपण शिकलो,
11:44 LibreOffice Writer विषयी
11:47 विविध toolbars
11:49 नवीन डॉक्युमेंट आणि अस्तित्वात असलेले डॉक्युमेंट उघडणे
11:53 Writer मधील डॉक्युमेंट सेव्ह करून डॉक्युमेंट बंद करणे
11:57 ते MS Word डॉक्युमेंट म्हणून सेव्ह करणे
12:00 डॉक्युमेंट PDF म्हणून एक्सपोर्ट करणे.
12:03 असाईनमेंट म्हणून,

Writer मधे नवे डॉक्युमेंट उघडा.

12:07 ते practice.odt नावाने सेव्ह करा.
12:11 This is my first assignment” हे टेक्स्ट टाईप करा.
12:15 टेक्स्टला अंडरलाईन करा.
12:17 Font size 16 पर्यंत वाढवा. फाईल सेव्ह करून बंद करा.
12:23 दिलेल्या लिंकवरील व्हिडिओमधे स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टचा सारांश मिळेल.

हा व्हिडिओ डाऊनलोड करूनही पाहू शकता.

12:30 स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशाळा चालवते आणि विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देते.

अधिक माहितीसाठी कृपया येथे लिहा.

12:39 तुम्हाला या पाठासंदर्भात काही प्रश्न आहेत का?

कृपया या साईटला भेट द्या.

12:44 ज्या भागासंदर्भात प्रश्न विचारायचा आहे त्याच्या मिनिट आणि सेकंदांची नोंद करा.

प्रश्न थोडक्यात विचारा.

12:51 स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टीममधील कोणीतरी उत्तर देईल.
12:55 प्रश्न विचारण्यासाठी आपल्याला या वेबसाइटवर नोंदणी करावी लागेल.
12:59 स्पोकन ट्युटोरियल फोरम हे या पाठाशी संबंधित विशिष्ट प्रश्नांसाठी आहे.
13:04 कृपया पाठाशी संबंध नसलेले आणि इतर सर्वसामान्य प्रश्न विचारू नये.


त्यामुळे गोंधळ कमी होईल.

13:11 असंबध्दता टाळल्यास सदर मजकूर शैक्षणिक साहित्य म्हणून वापरता येईल.
13:16 स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टसाठी अर्थसहाय्य MHRD, Government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे.
13:21 DesiCrew Solutions Pvt. Ltd. यांनी 2011 मधे या पाठासाठी मूळ योगदान दिले होते.
13:28 ह्या ट्युटोरियलचे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून आवाज --- यांचा आहे.

सहभागासाठी धन्यवाद.


Contributors and Content Editors

Manali