Advanced Cpp/C2/Constructor-And-Destructor/Marathi

From Script | Spoken-Tutorial
Jump to: navigation, search
Time Narration
00:01 C++ मधील Constructors आणि Destructors वरील पाठात आपले स्वागत.
00:07 यात शिकणार आहोत,
00:09 कन्स्ट्रक्टर्स, कन्स्ट्रक्टर्सचे टाईप्स.
00:12 डिस्ट्रक्टर्स , आपण उदाहरणांच्या सहाय्याने हे बघू.
00:17 ह्या पाठासाठी,
00:20 उबंटु OS वर्जन 11.10,
00:23 g++ Compiler वर्जन 4.6.1 वापरणार आहोत.
00:28 आता कन्स्ट्रक्टर्स बद्दल जाणून घेऊ.
00:31 कन्स्ट्रक्टर हे मेंबर फंक्शन आहे.
00:33 त्याचे नाव आणि क्लासचे नाव एकच असते.
00:37 कन्स्ट्रक्टर्स व्हॅल्यू रिटर्न करू शकत नाही.
00:40 ऑब्जेक्ट बनल्यावर ते आपोआप कॉल केले जातात.
00:44 कन्स्ट्रक्टर्सचे टाईप्स:
00:46 पॅरॅमीटराईज्ड कन्स्ट्रक्टर्स.
00:49 कॉपी कन्स्ट्रक्टर्स, आणि डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर्स.
00:53 डिस्ट्रक्टर्स बद्दल जाणून घेऊ.
00:56 डिस्ट्रक्टर्स मेमरी मुक्त करण्यासाठी वापरतात.
00:59 ऑब्जेक्ट नष्ट केल्यावर ते कॉल केले जातात.
01:02 डिस्ट्रक्टरला अर्ग्युमेंटस आणि return types नसतात.
01:07 कन्स्ट्रक्टर्स आणि डिस्ट्रक्टर्स वरील उदाहरण पाहू.
01:11 मी एडिटरवर आधीच टाईप करून ठेवलेला कोड उघडू.
01:15 cons hyphen dest dot cpp हे फाईलचे नाव आहे.
01:20 या प्रोग्रॅममधे कन्स्ट्रक्टरच्या सहाय्याने दोन संख्यांची बेरीज करू.
01:25 आता कोड समजून घेऊ.
01:27 iostream ही आपली हेडर फाईल आहे.
01:30 येथे std namespace वापरले आहे.
01:33 आपल्याकडे Addition हा क्लास आहे. तसेच a आणि b ही इंटिजर व्हेरिएबल्स आहेत.
01:38 हे Addition ह्या क्लासचे प्रायव्हेट मेंबर्स आहेत.
01:42 आपल्याकडे पब्लिक स्पेसिफायर आहे.
01:44 तसेच Addition कन्स्ट्रक्टर आहे.
01:47 क्लासचे नाव आणि कन्स्ट्रक्टरचे नाव सारखेच असते.
01:52 येथे दोन अर्ग्युमेंटस पास केली आहेत.
01:54 आता डिस्ट्रक्टर घोषित केले आहे.
01:57 त्यासाठी tilde चिन्ह वापरून त्यापुढे डिस्ट्रक्टर्सचे नाव लिहू.
02:02 add हे पब्लिक फंक्शन आहे.
02:05 हे a आणि b ची बेरीज करून देईल.
02:08 येथे स्कोप रेझोल्युशन ऑपरेटरच्या सहाय्याने कन्स्ट्रक्टर अॅक्सेस करू.
02:12 a आणि b प्रायव्हेट मेंबर्स आहेत.
02:15 प्रायव्हेट मेंबर्स अॅक्सेस करण्यासाठी x आणि y वापरू.
02:19 नंतर डिस्ट्रक्टर अॅक्सेस करू.
02:21 यात आपण Memory Deallocation असे प्रिंट करू.
02:25 हे आपले main फंक्शन आहे.
02:28 येथे Addition ह्या क्लासचे obj हे ऑब्जेक्ट बनवले आहे.
02:32 नंतर 3 आणि 4 ही दोन अर्ग्युमेंटस पास करू.
02:36 x मधे 3 आणि y मधे 4 संचित होईल.
02:40 म्हणजे 3 ही a ची व्हॅल्यू आणि 4 ही bची व्हॅल्यू आहे.
02:45 कन्स्ट्रक्टरला अर्ग्युमेंटस असल्यास त्यास पॅरॅमीटराईज्ड कन्स्ट्रक्टर म्हणतात.
02:50 म्हणजेच हा पॅरॅमीटराईज्ड कन्स्ट्रक्टर आहे.
02:53 येथे ऑब्जेक्ट obj च्या सहाय्याने add फंक्शन कॉल करू.
02:58 आणि sum प्रिंट करू.
03:00 हे return स्टेटमेंट आहे.
03:02 आता प्रोग्रॅम कार्यान्वित करू.
03:05 टर्मिनल उघडण्यासाठी Ctrl, Alt आणि T ही बटणे एकत्रितपणे दाबा.
03:12 कंपाईल करण्यासाठी टाईप करा g++ space cons hyphen dest dot cpp space hyphen o space cons
03:21 एंटर दाबा.
03:23 टाईप करा dot slash cons
03:25 एंटर दाबा.
03:27 आपल्याला असे आऊटपुट दिसेल.
03:29 Sum is 7 आणि Memory Deallocation
03:33 आता डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर्सचे उदाहरण पाहू.
03:37 आपल्या प्रोग्रॅमवर जाऊ.
03:39 मी कोड आधीच टाईप करून ठेवला आहे.
03:41 default dot cpp हे फाईलनेम आहे.
03:45 क्लासमधे कन्स्ट्रक्टर घोषित केला नसल्यास,
03:48 कंपायलर क्लासला डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आहे हे समजून घेतो.
03:53 आता कोड समजून घेऊ.
03:55 येथे iostream ही हेडर फाईल आहे.
03:58 आपण std namespace वापरले आहे.
04:02 आपल्याकडे Subtraction क्लास आहे.
04:04 आपण a आणि b हे public म्हणून घोषित केले आहे.
04:08 आपल्याकडे sub फंक्शन आहे.
04:10 आपण int a आणि int b ही दोन अर्ग्युमेंटस पास केली आहेत.
04:15 हे a आणि b ह्या दोन संख्यांची वजाबाकी करून देईल.
04:19 हे defalut कन्स्ट्रक्टर आहे.
04:22 येथे स्कोप रेझोल्युशन ऑपरेटरच्या सहाय्याने डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर अॅक्सेस करू.
04:27 हे आपले main फंक्शन आहे.
04:29 त्यामधे x हे व्हेरिएबल घोषित केले आहे.
04:34 येथे subtraction ह्या क्लासचे s हे ऑब्जेक्ट बनवले आहे.
04:39 नंतर ऑब्जेक्टच्या सहाय्याने sub फंक्शन कॉल करू.
04:42 8 आणि 4 ही दोन अर्ग्युमेंटस पास करू.
04:47 नंतर रिझल्ट x व्हेरिएबलमधे संचित केला जाईल.
04:51 येथे फरक प्रिंट करू.
04:54 हे return स्टेटमेंट आहे.
04:56 आता प्रोग्रॅम कार्यान्वित करू.
04:58 टर्मिनलवर जाऊ.
05:01 कंपाईल करण्यासाठी टाईप करा g++ space default dot cpp space hyphen o space def
05:09 एंटर दाबा, टाईप करा dot slash def
05:12 एंटर दाबा.
05:14 आऊटपुट असे मिळेल.
05:16 Difference is 4
05:18 प्रोग्रॅमवर जाऊ.
05:20 आपण येथे फंक्शनमधे अर्ग्युमेंटस पास केली हे बघू शकतो.
05:25 मागील उदाहरणात ऑब्जेक्टमधे अर्ग्युमेंटस पास केलेली होती.
05:30 येथे ऑब्जेक्टच्या सहाय्याने अर्ग्युमेंटस पास केलेली आहेत.
05:34 स्लाईडसवर जाऊ.
05:38 आपण शिकलो ते थोडक्यात ,
05:41 कन्स्ट्रक्टर्स. उदाहरणार्थ. Addition
05:43 पॅरॅमीटराईज्ड कन्स्ट्रक्टर. उदाहरणार्थ. Addition obj (3, 4);
05:48 डिस्ट्रक्टर्स उदाहरणार्थ. ~Addition
05:52 डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. उदाहरणार्थ. Subtraction
05:55 असाईनमेंट म्हणून Division नावाचा क्लास बनवा.
05:59 त्या क्लाससाठी कन्स्ट्रक्टर बनवा.
06:01 दिलेल्या दोन संख्यांचा भागाकार करणारे divide हे फंक्शन बनवा.
06:06 स्क्रीनवर दिसत असलेल्या लिंकवर उपलब्ध असलेला व्हिडिओ बघा.
06:09 ज्यामध्ये तुम्हाला प्रॉजेक्टचा सारांश मिळेल.
06:11 जर तुमच्याकडे चांगली Bandwidth नसेल तर आपण व्हिडिओ download करूनही पाहू शकता.
06:16 स्पोकन ट्युटोरियल प्रॉजेक्ट टीम,
06:21 Spoken Tutorial च्या सहाय्याने कार्यशाळा चालविते.
06:25 परीक्षा उत्तीर्ण होणा-या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते.
06:27 अधिक माहितीसाठी कृपया contact [at] spoken hyphen tutorial dot org वर लिहा
06:31 "स्पोकन ट्युटोरियल प्रॉजेक्ट" हे "टॉक टू टीचर" या प्रॉजेक्टचा भाग आहे.
06:36 यासाठी अर्थसहाय्य National Mission on Education through ICT, MHRD, Government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे.
06:42 यासंबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे.
06:47 ह्या ट्युटोरियलचे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते . सहभागासाठी धन्यवाद.

Contributors and Content Editors

PoojaMoolya, Ranjana