Advanced Cpp/C2/Classes-And-Objects/Marathi

From Script | Spoken-Tutorial
Jump to: navigation, search
Time Narration
00:01 C++ मधील Classes आणि Objects वरील पाठात आपले स्वागत.
00:07 यात शिकणार आहोत,
00:09 क्लासेस.
00:11 ऑब्जेक्टस. , एनकॅप्सुलेशन.
00:14 आणि डेटा अॅबस्ट्रॅक्शन.
00:16 उदाहरणाच्या सहाय्याने हे बघू.
00:20 ह्या पाठासाठी,
00:23 उबंटु OS वर्जन 11.10 आणि
00:28 g++ compiler वर्जन 4.6.1 वापरू.
00:32 आता क्लासेसबद्दल जाणून घेऊ.
00:36 class कीवर्डच्या सहाय्याने क्लास बनवला जातो.
00:39 त्यामधे डेटा आणि फंक्शन्सचा समावेश होतो.
00:42 "क्लास", "कोड" आणि "डेटा" यांना जोडतो.
00:45 क्लास डेटा आणि फंक्शन्स ह्यांना क्लास मेंबर्स म्हणतात.
00:51 आता ऑब्जेक्टस बद्दल जाणून घेऊ.
00:53 ऑब्जेक्टस हे व्हेरिएबल्स असतात.
00:55 ते क्लासची कॉपी असतात.
00:58 त्या प्रत्येकाला प्रॉपर्टीज आणि बिहेवियर असतात.
01:01 डेटा घटकांच्या द्वारे प्रॉपर्टीज घोषित होतात आणि,
01:06 मेथडस या मेंबर फंक्शन्स द्वारे बिहेवियर घोषित केली जाते.
01:10 आता क्लासचा सिंटॅक्स पाहू.
01:14 येथे क्लास घोषित करण्यासाठी class कीवर्ड वापरला आहे.
01:18 Class-name हे क्लासचे नाव आहे.
01:21 पब्लिक, प्रायव्हेट आणि प्रोटेक्टेड हे अॅक्सेस स्पेसिफायर आहेत.
01:26 येथे डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन्स आपण पब्लिक, प्रायव्हेट किंवा प्रोटेक्टेड म्हणून घोषित करतो.
01:34 अशाप्रकारे क्लास संपवला जातो.
01:37 आता उदाहरण पाहू.
01:39 मी एडिटरमधे आधीच कोड लिहिला आहे.
01:42 तो उघडू.
01:44 class hyphen obj dot cpp हे फाईलचे नाव आहे.
01:50 या उदाहरणात क्लासच्या सहाय्याने चौरसाचे क्षेत्रफळ काढू.
01:56 आता कोड समजून घेऊ.
01:58 iostream ही हेडर फाईल आहे.
02:02 येथे std namespace वापरत आहोत.
02:06 येथे square नामक क्लास घोषित केला आहे.
02:10 येथे अॅक्सेस स्पेसिफायर घोषित केलेले नाही.
02:14 त्यामुळे डिफॉल्ट रूपात तो प्रायव्हेट आहे.
02:17 त्यामुळे व्हेरिएबल 'x' हा "क्लास" square चा "प्रायव्हेट मेंबर" आहे.
02:22 हे पब्लिक स्पेसिफायर आहे.
02:25 area पब्लिक फंक्शन आहे.
02:28 अशाप्रकारे आपण क्लास पूर्ण केला आहे.
02:31 अॅक्सेस स्पेसिफायर बद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी स्लाईडस वर जाऊ.
02:36 पब्लिक स्पेसिफायर.
02:39 पब्लिक स्पेसिफायर "क्लासच्या" बाहेर "डेटा अॅक्सेस" करण्याची परवानगी देते.
02:44 पब्लिक मेंबर प्रोग्रॅममधे कुठेही वापरता येऊ शकतात.
02:49 प्रायव्हेट स्पेसिफायर.
02:51 प्रायव्हेट म्हणून घोषित केलेले मेंबर्स क्लासच्या बाहेर वापरता किंवा अॅक्सेस करता येत नाहीत.
02:57 प्रायव्हेट मेंबर्स केवळ क्लास मेंबर्सलाच वापरता येतात.
03:03 प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर.
03:05 प्रोटेक्टेड मेंबर्स "क्लासच्या" बाहेरून अॅक्सेस करता येत नाहीत.
03:10 परंतु ते derived क्लास कडून अॅक्सेस करता येतात.
03:13 प्रोग्रॅमवर परत जाऊ.
03:16 येथे स्टेटमेंटमधे क्लासचे नाव आहे.
03:21 स्कोप रेझोल्युशन ऑपरेटर आणि फंक्शनचे नाव.
03:25 हा ऑपरेटर आवश्यक आहे.
03:27 "area" फंक्शन ग्लोबल फंक्शन नसल्याचे दाखवते.
03:33 हे square क्लासचे मेंबर फंक्शन आहे.
03:36 येथे int a "अर्ग्युमेंट" पास केले आहे.
03:40 आता स्कोप रेझोल्युशन ऑपरेटर जाणून घेण्यासाठी स्लाईडसवर जाऊ.
03:46 hidden "डेटा" अॅक्सेस करण्यासाठी ह्याचा वापर होतो.
03:49 एकच नाव असलेले व्हेरिएबल किंवा फंक्शन अॅक्सेस करण्यासाठी स्कोप रेझोल्युशन ऑपरेटर :: वापरतात.
03:56 समजा "लोकल" आणि "ग्लोबल" व्हेरिएबलचे नाव एकच असल्यास,
04:01 "लोकल" व्हेरिएबलला प्राधान्य मिळते.
04:05 "ग्लोबल" व्हेरिएबल ::(स्कोप रेझोल्युशन ऑपरेटर) द्वारे अॅक्सेस करू शकतो.
04:10 आता प्रोग्रॅमवर जाऊ.
04:12 येथे 'a' ची व्हॅल्यू 'x' मधे संचित केली आहे.
04:17 आपण चौरसाचे क्षेत्रफळ रिटर्न करू.
04:20 'x' हा प्रायव्हेट मेंबर आहे.
04:22 प्रायव्हेट पॅरॅमीटर अॅक्सेस करण्यासाठी 'a' हा पब्लिक मेंबर वापरू.
04:27 प्रायव्हेट मेंबर्स नेहमी hidden असतात.
04:30 हे main फंक्शन आहे.
04:33 येथे sqr हे क्लास square चे ऑब्जेक्ट आहे.
04:37 अशाप्रकारे ऑब्जेक्ट बनते.
04:40 क्लास नेम, पुढे ऑब्जेक्ट नेम.
04:43 येथे "sqr" हे ऑब्जेक्ट आणि (dot). ऑपरेटरच्या सहाय्याने areaहे फंक्शन कॉल करू.
04:50 नंतर '4' हे अर्ग्युमेंट पास करू.
04:53 'x' ची '4' ही व्हॅल्यू सेट करू.
04:57 हे रिटर्न स्टेटमेंट आहे.
04:59 Save वर क्लिक करा,प्रोग्रॅम कार्यान्वित करू.
05:03 टर्मिनल उघडण्यासाठी Ctrl, Alt आणि T ही बटणे एकत्रितपणे दाबा.
05:11 कंपाईल करण्यासाठी टाईप करा g++ space class hyphen obj dot cpp space hyphen o space class
05:20 एंटर दाबा.
05:22 टाईप करा ./class(डॉट स्लॅश क्लास)
05:24 एंटर दाबा,आऊटपुट असे दिसेल:
05:28 area of the square is 16
05:30 आपल्या प्रोग्रॅमवर जाऊ.
05:35 आतापर्यंत आपण पाहिले,
05:37 क्लासमधे डेटा आणि फंक्शन एकत्र होतात.
05:41 क्लास हे सिंंगल युनिट आहे.
05:44 ज्यात डेटा आणि फंक्शन एकत्रितपणे येतात.
05:49 ह्या रचनेला एनकॅप्सुलेशन म्हणतात.
05:53 नंतर आपण प्रायव्हेट आणि पब्लिक मेंबर्स असलेला क्लास बघितला.
05:59 प्रायव्हेट डेटा hidden असतो.
06:02 क्लासच्या बाहेर तो अॅक्सेस करता येऊ शकत नाही.
06:05 या रचनेला डेटा अॅबस्ट्रॅक्शन म्हणतात.
06:09 त्याचा interface दिसू शकतो पण त्याचा उपयोग hidden असतो.
06:14 आपण पाठाच्या अंतिम टप्प्यात आहोत.
06:17 स्लाईडसवर जाऊ.
06:19 थोडक्यात, या पाठात शिकलो,
06:23 एनकॅप्सुलेशन, डेटा अॅबस्ट्रॅक्शन
06:25 प्रायव्हेट मेंबर्स
06:27 "int x;"
06:29 पब्लिक फंक्शन्स , "int area (int);"
06:32 क्लासेस , क्लास स्क्वेअर
06:35 ऑब्जेक्ट बनवणे
06:37 square sqr;
06:39 ऑब्जेक्टच्या सहाय्याने फंक्शन कॉल करणे sqr dot area();
06:43 असाईनमेंट म्हणून दिलेल्या वर्तुळाची परिमिती काढणारा प्रोग्रॅम लिहा.
06:49 स्क्रीनवर दिसत असलेल्या लिंकवर उपलब्ध असलेला व्हिडिओ बघा.
06:52 ज्यामध्ये तुम्हाला प्रॉजेक्टचा सारांश मिळेल.
06:55 जर तुमच्याकडे चांगली Bandwidth नसेल तर आपण व्हिडिओ download करूनही पाहू शकता.
07:00 स्पोकन ट्युटोरियल प्रॉजेक्ट टीम,
07:02 Spoken Tutorial च्या सहाय्याने कार्यशाळा चालविते.
07:05 परीक्षा उत्तीर्ण होणा-या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते.
07:09 अधिक माहितीसाठी कृपया contact [at] spoken hyphen tutorial dot org वर लिहा
07:16 "स्पोकन ट्युटोरियल प्रॉजेक्ट" हे "टॉक टू टीचर" या प्रॉजेक्टचा भाग आहे.
07:20 यासाठी अर्थसहाय्य National Mission on Education through ICT, MHRD, Government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे.
07:26 यासंबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे.
07:31 ह्या ट्युटोरियलचे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते  . सहभागासाठी धन्यवाद.

Contributors and Content Editors

Madhurig, PoojaMoolya, Ranjana