Advanced-Cpp/C2/Inheritance/Marathi

From Script | Spoken-Tutorial
Jump to: navigation, search
Time Narration
00:01 C++ मधील Inheritance वरील पाठात आपले स्वागत.
00:06 यात शिकणार आहोत,
00:09 इनहेरिटन्स , इनहेरिटन्सचे प्रकार.
00:12 उदाहरणाच्या सहाय्याने हे बघू.
00:16 ह्या पाठासाठी,
00:19 उबंटु OS वर्जन 11.10 आणि
00:24 g++ compiler वर्जन 4.6.1 वापरू.
00:28 इनहेरिटन्सचा परिचय करून घेऊ.
00:32 एक ऑब्जेक्टला दुस-या ऑब्जेक्टचे गुणधर्म मिळतात त्याला इनहेरिटन्स म्हणतात.
00:38 अस्तित्वात असलेल्या क्लासचे गुणधर्म न बदलता त्यांचा पुनर्वापर करण्याची ही क्रिया आहे.
00:44 इनहेरिटन्सचे प्रकार, सिंगल लेव्हल इनहेरिटन्स
00:48 मल्टिपल लेव्हल इनहेरिटन्स
00:50 हायरार्किकल इनहेरिटन्स
00:52 मल्टिलेव्हल इनहेरिटन्स
00:55 हायब्रीड इनहेरिटन्स
00:57 प्रथम base क्लास आणि derived क्लास बद्दल जाणून घेऊ.
01:02 बेस क्लासला स्वतःचे गुणधर्म आणि फंक्शनॅलिटी असते.
01:06 ह्याला पेरेंट क्लासही म्हणतात.
01:09 त्याचे काही कॉमन गुणधर्म असतात जे ऑब्जेक्टसना वारशाने मिळतात.
01:14 derived क्लास हा चाईल्ड क्लास असतो.
01:18 derived क्लासला बेस क्लासकडून गुणधर्म आणि फंक्शनॅलिटी वारशाने मिळते.
01:23 सिंगल लेव्हल इनहेरिटन्स म्हणजे काय ते पाहू.
01:27 सिंगल लेव्हल इनहेरिटन्समधे केवळ एक बेस क्लास आणि एक derived क्लास असतो.
01:34 मल्टिपल इनहेरिटन्स
01:37 मल्टिपल इनहेरिटन्समधे derived क्लासला एकापेक्षा अधिक बेस क्लासकडून वारसा मिळतो.
01:44 हायरार्किकल इनहेरिटन्स
01:47 हायरार्किकल इनहेरिटन्समधे अनेक derived क्लासेसना एका बेस क्लासकडून वारसा मिळतो.
01:55 मल्टिलेव्हल इनहेरिटन्स
01:57 मल्टिलेव्हल इनहेरिटन्स मधे इतर क्लासेससाठी सब क्लास हा बेस क्लासचे कार्य करतो.
02:05 आणि हायब्रीड इनहेरिटन्स
02:08 हायब्रीड इनहेरिटन्समधे एकापेक्षा अधिक प्रकारचा वारसा एकत्रित होतो.
02:14 आता सिंगल लेव्हल इनहेरिटन्सचे उदाहरण पाहू.
02:18 मी एडिटरमधे कोड आधीच टाईप करून ठेवला आहे.
02:21 तो समजून घेऊ.
02:23 exam_inherit.cpp हे फाईल नेम आहे.
02:28 ह्या उदाहरणात विद्यार्थ्याचे नाव, रोल नंबर आणि मार्क्स दाखवणार आहोत.
02:35 iostream ही हेडर फाईल आहे.
02:38 येथे std namespace वापरत आहोत.
02:42 आपल्याकडे student हा क्लास आहे.
02:44 आपल्याकडे roll_no हे इंटिजर व्हेरिएबल आणि name हा कॅरॅक्टर अॅरे आहे.
02:50 हे student क्लासचे प्रायव्हेट मेंबर्स आहेत.
02:53 input आणि display ही student क्लासची पब्लिक फंक्शन्स आहेत.
02:59 येथे विद्यार्थ्याचे नाव, रोल नंबर मिळवण्यासाठी input फंक्शन वापरत आहोत.
03:06 आपल्याकडे रोल नंबर आणि नाव दाखवण्यासाठी display फंक्शन आहे.
03:11 तसेच exam_inherit नावाचा आणखी एक क्लास आहे.
03:16 हा derived क्लास आहे.
03:18 ह्यास student क्लासकडून वारशाने डेटा आणि फंक्शन मिळेल.
03:23 नंतर exam_inherit क्लासची sub1, sub2,
03:28 sub3 आणि total ही प्रायव्हेट व्हेरिएबल्स घोषित केली आहेत.
03:33 येथे input_exam आणि display_exam ही पब्लिक फंक्शन्स आहेत.
03:41 येथे exam_inherit हा क्लास पूर्ण केला आहे.
03:44 आपण तीन विषयांचे मार्क्स घेण्यासाठी input_exam फंक्शन वापरत आहोत.
03:52 येथे display_exam फंक्शनद्वारे तीन विषयांच्या मार्कांची बेरीज करणार आहोत.
03:59 नंतर ती बेरीज प्रिंट करणार आहोत.
04:01 हे main फंक्शन आहे.
04:03 येथे ex हे exam_inherit क्लासचे ऑब्जेक्ट बनवले आहे.
04:10 ex ऑब्जेक्ट द्वारे सर्व फंक्शन्स कॉल करणार आहोत.
04:15 हे रिटर्न स्टेटमेंट आहे.
04:18 प्रोग्रॅम कार्यान्वित करू.
04:20 टर्मिनल उघडण्यासाठी Ctrl, Alt आणि T बटणे एकत्रितपणे दाबा.
04:30 कंपाईल करण्यासाठी टाईप करा ,g++ (space)exam_inherit.cpp (space)-o (space) exam
04:41 एंटर दाबा, टाईप करा
04:43 ./exam एंटर दाबा.
04:46 येथे असे दिसेल, Enter Roll no.:
04:49 आपण 1 देऊया.
04:51 Enter Name: , टाईप करा Arya .
04:55 Enter marks of subject1
04:57 मी 60 देत आहे.
05:00 subject 2 साठी 70
05:02 आणि subject 3 साठी 80
05:06 आऊटपुट असा दिसेल,
05:08 Roll no is: 1, Name is: Arya, आणि
05:11 Total is: 210
05:13 आता ह्याच उदाहरणात मल्टिलेव्हल इनहेरिटन्स पाहू.
05:18 मी कोड आधीच टाईप केलेला आहे.
05:20 एडिटरवर जाऊ.
05:22 multilevel.cpp हे आपले फाईलनेम आहे.
05:28 येथे total व्हेरिएबल घोषित केले आहे.
05:32 हे exam_inherit क्लासचे पब्लिक व्हेरिएबल आहे.
05:38 कारण derived क्लासमधून प्रायव्हेट मेंबर्स अॅक्सेस करता येत नाहीत.
05:44 येथे grade हा आणखी एक क्लास आहे.
05:49 हा exam_inherit क्लासचा वारस क्लास आहे.
05:53 grade हा क्लास derived क्लास आहे.
05:56 आणि exam_inherit क्लास हा grade क्लासचा बेस क्लास आहे.
06:02 exam_inherit क्लासमधील सर्व डेटा व फंक्शन्स grade क्लासला वारशाने मिळतील.
06:11 येथे avg हे grade ह्या क्लासचे प्रायव्हेट मेंबर म्हणून घोषित केले आहे.
06:17 आणि average हे पब्लिक फंक्शन म्हणून घोषित केले आहे.
06:21 आपण क्लास पूर्ण केला आहे.
06:23 येथे सरासरी काढण्यासाठी average फंक्शन वापरणार आहोत.
06:27 नंतर average प्रिंट करणार आहोत.
06:30 main फंक्शन मधे gd हे grade क्लासचे ऑब्जेक्ट बनवले आहे.
06:36 नंतर gd ऑब्जेक्ट द्वारे सर्व फंक्शन्स कॉल करणार आहोत.
06:40 gd.input()
06:42 input_exam
06:44 display, display_exam
06:46 आणि average फंक्शन.
06:49 हे आपले रिटर्न स्टेटमेंट आहे.
06:52 grade क्लास हा derived क्लास आहे.
06:56 आणि exam_inherit हा grade क्लासचा बेस क्लास आहे.
07:01 येथे exam_inherit क्लास हा derived क्लास आहे.
07:06 student क्लास exam_inherit क्लासचा बेस क्लास आहे.
07:12 प्रोग्रॅम कार्यान्वित करू.
07:14 टर्मिनलवर जाऊ.
07:17 कंपाईल करण्यासाठी टाईप करा g++ (space) multilevel.cpp (space) -o (space) mul
07:26 एंटर दाबा, टाईप करा ./mul
07:30 एंटर दाबा.
07:32 आपल्याला दिसेल, Enter Roll no.:
07:34 मी 2 टाईप करत आहे.
07:36 Enter Name:
07:38 मी Pratham टाईप करत आहे.
07:41 Enter marks of subject1
07:43 मी 65 देत आहे.
07:46 subject2 साठी 67 आणि,
07:48 subject3 साठी 82
07:52 आऊटपुट असा दिसेल :
07:54 Roll no is: 2
07:56 Name is: Pratham , Total is: 214, आणि
07:59 Average is: 71
08:01 आपण पाठाच्या अंतिम टप्प्यात आहोत.
08:05 स्लाईडसवर जाऊ.
08:07 थोडक्यात, या पाठात शिकलो,
08:10 इनहेरिटन्स आणि,इनहेरिटन्सचे प्रकार.
08:14 असाईनमेंट म्हणून, Shape क्लास बनवणारा प्रोग्रॅम लिहा.
08:18 क्लास नंतर Area आणि Perimeter ही दोन क्लासची फंक्शन्स बनवा.
08:23 नंतर चौरस, आयत आणि वर्तुळ सारख्या विविध आकारांचे क्षेत्रफळ आणि परिमिती काढा.
08:31 स्क्रीनवर दिसत असलेल्या लिंकवर उपलब्ध असलेला व्हिडिओ बघा.
08:34 ज्यामध्ये तुम्हाला प्रॉजेक्टचा सारांश मिळेल.
08:37 जर तुमच्याकडे चांगली Bandwidth नसेल तर आपण व्हिडिओ download करूनही पाहू शकता.
08:42 स्पोकन ट्युटोरियल प्रॉजेक्ट टीम,
08:44 Spoken Tutorial च्या सहाय्याने कार्यशाळा चालविते.
08:47 परीक्षा उत्तीर्ण होणा-या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते.
08:51 अधिक माहितीसाठी कृपया
08:53 contact [at] spoken hyphen tutorial dot org वर लिहा.</nowiki>
08:58 "स्पोकन ट्युटोरियल प्रॉजेक्ट" हे "टॉक टू टीचर" या प्रॉजेक्टचा भाग आहे.
09:02 यासाठी अर्थसहाय्य National Mission on Education through ICT, MHRD, Government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे.
09:09 यासंबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे.
09:13 ह्या ट्युटोरियलचे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते . सहभागासाठी धन्यवाद.

Contributors and Content Editors

PoojaMoolya, Ranjana