Advance-C/C2/Storage-class-specifiers/Marathi

From Script | Spoken-Tutorial
Jump to: navigation, search
Time Narration
00:01 Advance C मधील Storage class specifiers वरील पाठात आपले स्वागत.
00:07 या पाठात आपण काही उदाहरणांच्या सहाय्याने जाणून घेऊः

Storage class specifiers, auto कीवर्ड , static कीवर्ड, extern कीवर्ड, register कीवर्ड

00:22 येथे, उबंटु ऑपरेटिंग सिस्टीम वर्जन 11.10, आणि उबंटुवरील gcc कंपायलरचे 4.6.1 वर्जन वापरणार आहोत.
00:34 या पाठासाठी 'C' वरील पाठांचे ज्ञान असावे.
00:41 नसल्यास संबंधित पाठांसाठी येथे दाखवलेल्या आमच्या वेबसाईटला भेट द्या.
00:47 प्रथम storage class specifiers ची ओळख करून घेऊ.
00:52 Specifiers कंपायलरला व्हेरिएबल कुठे संचित करायचे हे सांगतात.
00:57 तसेच व्हेरिएबल कसे संचित करायचे,
00:59 व्हेरिएबलची प्राथमिक(इनिशियलाईज्ड) व्हॅल्यू काय असेल,
01:03 व्हेरिएबलचे आयुष्य किती असेल हेही सांगतात.
01:06 सिंटॅक्स असा आहे: storage_specifier data_type variable _name
01:13 स्टोरेज क्लासिफायर्सचे प्रकार: auto , static , extern , register .
01:21 आता auto कीवर्डबद्दल जाणून घेऊ.
01:24 auto हा कीवर्ड automatic व्हेरिएबल घोषित करतो.
01:28 याचा स्कोप local आहे.
01:30 कीवर्डस आपोआप इनिशियलाईज होत नाहीत,
01:34 घोषित करताना कीवर्डस जाणीवपूर्वक इनिशियलाईज करावे लागतात.
01:39 कीवर्डसची स्टोरेज स्पेस CPU मेमरी असते.
01:43 त्याचे उदाहरण पाहू. माझ्याजवळील कोड समजून घेऊ.
01:49 auto.c हे फाईलचे नाव आहे.
01:54 “increment()” हे फंक्शन घोषित केले आहे.
01:58 हे main() फंक्शन आहे.
02:00 main() फंक्शनमधे, increment() हे फंक्शन चार वेळा कॉल केले आहे.
02:06 आपल्याकडे return 0 स्टेटमेंट आहे.
02:10 फंक्शन कसे घोषित केले ते पाहू.
02:14 येथे 'i' हे व्हेरिएबल auto int म्हणून घोषित केले आहे. त्याचा स्कोप local आहे.
02:21 नंतर printf च्या सहाय्याने 'i' ची व्हॅल्यू प्रिंट करू.
02:26 i ची व्हॅल्यू वाढेल.
02:30 Ctrl+Alt+T ही बटणे एकत्रित दाबून टर्मिनल उघडा.
02:38 टाईप करा: gcc space auto.c space hyphen o space auto. एंटर दाबा.
02:48 टाईप करा: dot slash auto
02:51 शून्य हे आऊटपुट दिसेल.
02:54 आता प्रोग्रॅमवर जाऊ.
02:57 आता i हे auto व्हेरिएबल main() फंक्शनच्या वरती इनिशियलाईज करू.
03:02 घोषित आणि इनिशियलाईज केलेला हा भाग कट करून येथे पेस्ट करा आणि सेव्ह करा.
03:14 हे टर्मिनलवर कार्यान्वित करू. अप ऍरोचे बटण दोन वेळा दाबून एंटर दाबा.
03:22 "file-scope declaration of 'i' specifies 'auto'" अशी एरर मिळेल.
03:29 याचे कारण auto व्हेरिएबल फंक्शनला local आहे.
03:34 आपण ग्लोबली इनिशियलाईज करू शकत नाही.
03:37 एरर दुरूस्त करण्यासाठी प्रोग्रॅमवर जाऊ.
03:42 हे डिलिट करा आणि येथे पेस्ट करा.
03:47 Save वर क्लिक करा आणि टर्मिनलवर कार्यान्वित करा.
03:52 मागील कमांडसाठी अप ऍरोचे बटण दाबा.
03:57 एंटर दाबा. टाईप करा: dot slash auto. एंटर दाबा.
04:03 आता हे कार्य करत आहे! शून्य हे आऊटपुट मिळाले आहे.
04:07 कारण आपण 'i' ची व्हॅल्यू शून्यने इनिशियलाईज केली आहे.
04:13 आता static व्हेरिएबल बद्दल जाणून घेऊ.
04:16 static व्हेरिएबल बद्दल मागील पाठात शिकलो असलो तरी त्याबद्दल येथे थोडक्यात जाणून घेऊ.
04:24 'static' व्हेरिएबल्स शून्याने इनिशियलाईज केले जातात.
04:28 प्रोग्रॅमचा कंट्रोल ब्लॉकच्या बाहेर गेला तरी ते नष्ट होत नाहीत.
04:35 वेगवेगळ्या function calls च्या दरम्यान व्हेरिएबलची व्हॅल्यू तशीच राहते.
04:41 यांची स्टोरज स्पेस CPU मेमरी आहे.
04:45 याचे उदाहरण पाहू. हीच कोड फाईल एडिट करू.
04:51 प्रोग्रॅमवर जाऊ.
04:54 Ctrl + Shift + S ही बटणे एकत्रित दाबा.
05:01 मी केवळ फाईलचे नाव बदलून static असे करणार आहे. Save वर क्लिक करा.
05:10 आता व्हेरिएबल 'i' चे इनिशयलायझेशन बदलून ते static int i equal to zero असे लिहा आणि सेव्ह करा.
05:23 काय होते ते बघण्यासाठी ही फाईल टर्मिनलवर कार्यान्वित करा.
05:30 टाईप करा: gcc space static.c space hyphen o space stat. एंटर दाबा.
05:41 टाईप करा: dot slash stat. एंटर दाबा.
05:46 "0, 1, 2, 3" असे आऊटपुट दिसेल.
05:51 कारण static व्हेरिएबल्स ही global व्हेरिएबल्स आहेत.
05:56 static व्हेरिएबलचा स्कोप ते घोषित केलेल्या फंक्शनसाठी local असतो.
06:03 त्यांची व्हॅल्यू function calls च्या दरम्यान नष्ट होत नाही.
06:08 extern कीवर्ड बद्दल जाणून घेऊ.
06:12 extern व्हेरिएबलचा स्कोप संपूर्ण मुख्य प्रोग्रॅम असतो.
06:17 extern व्हेरिएबलची घोषणा 'C' प्रोग्रॅममधे कुठेही करता येते.
06:23 extern व्हेरिएबल्स डिफॉल्ट रूपात शून्यने इनिशियलाईज केलेली असतात.
06:28 प्रोग्रॅममधील सर्व फंक्शन्स ते ऍक्सेस करू शकतात.
06:33 ते CPU मेमरीमधे संचित केले जातात.
06:36 आता उदाहरण पाहू.
06:38 माझ्या जवळचा कोड समजून घेऊ.
06:42 आपल्या फाईलचे नाव "extern.c" आहे.
06:47 मी 'x' हे इंटीजर व्हेरिएबल 10 या व्हॅल्यूने इनिशियलाईज केले आहे.
06:54 हे main() फंक्शन आहे. main() फंक्शनमधे मी y हे extern integer variable घोषित केले आहे.
07:03 printf स्टेटमेंटच्या सहाय्याने x आणि y च्या व्हॅल्यूज दाखवणार आहोत. हे return स्टेटमेंट आहे.
07:12 main() फंक्शन संपल्यावर 'y' व्हेरिएबल 50 या व्हॅल्यूने इनिशियलाईज करू.
07:18 टर्मिनलवर जाऊन काय आऊटपुट दिसते ते पाहू.
07:24 टाईप करा: gcc space extern.c space hyphen o space ext. एंटर दाबा.
07:35 टाईप करा: dot slash ext. एंटर दाबा.
07:40 आऊटपुट असे दिसेल: The value of x is 10 , The value of y is 50
07:48 आपण शिकलो, extern कीवर्डची व्हॅल्यू संपूर्ण मुख्य प्रोग्रॅमसाठी आहे.
07:55 आपण हे प्रोग्रॅममधे कुठेही घोषित करू शकतो.
07:59 दोन्ही स्टेटमेंटस खरी आहेत.
08:02 आता register कीवर्ड बद्दल जाणून घेऊ.
08:06 register व्हेरिएबल्स सामान्य व्हेरिएबल्स पेक्षा जलद ऍक्सेस करता येतात.
08:13 ती मुख्य मेमरी ऐवजी रजिस्टर मेमरीमधे संचित केली जातात.
08:19 रजिस्टर साईज खूप कमी असल्यामुळे म्हणजेच 16 bits, 32 bits किंवा 64 bits,
08:25 व्हेरिएबल्स मर्यादित संख्येने वापरता येतात.
08:30 आता उदाहरण पाहू. माझ्या जवळचा कोड समजून घेऊ.
08:37 फाईलचे नाव register.c आहे.
08:42 येथे register integer व्हेरिएबल घोषित केले आहे.
08:47 हे व्हेरिएबल थेट register memory मधे संचित केले जाईल.
08:53 हे 'for' लूप आहे जे 1 पासून 5 पर्यंतच्या 'i' च्या व्हॅल्यूज दाखवेल.
08:59 हे 'i' ची व्हॅल्यू दाखवेल.
09:03 प्रोग्रॅम कार्यान्वित करून पाहू.
09:07 टर्मिनलवर टाईप करा: gcc space register.c space hyphen o space register
09:17 एंटर दाबा. टाईप करा: dot slash register. एंटर दाबा.
09:25 आऊटपुट असे दिसेल: "values stored in register memory 1 2 3 4 5".
09:34 आपण पाठाच्या अंतिम टप्प्यात आहोत. थोडक्यात,
09:39 आपण शिकलो:

Storage class specifiers, auto कीवर्ड, static कीवर्ड extern कीवर्ड, register कीवर्ड

09:52 असाईनमेंट म्हणून पहिल्या पाच अंकांची बेरीज दाखवणारा प्रोग्रॅम लिहा.
09:59 प्रोग्रॅममधे auto आणि static हे दोन्ही कीवर्डस घोषित करा.
10:04 स्क्रीनवर दिसत असलेल्या लिंकवर उपलब्ध असलेला व्हिडिओ बघा.
10:07 ज्यामध्ये तुम्हाला प्रॉजेक्टचा सारांश मिळेल.
10:11 जर तुमच्याकडे चांगली Bandwidth नसेल तर आपण व्हिडिओ download करूनही पाहू शकता.
10:16 स्पोकन ट्युटोरियल प्रॉजेक्ट टीम, Spoken Tutorial च्या सहाय्याने कार्यशाळा चालविते.
10:22 ऑनलाईन परीक्षा उत्तीर्ण होणा-या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते. अधिक माहितीसाठी कृपया आम्हाला लिहा.
10:33 स्पोकन ट्युटोरियल प्रॉजेक्ट हे "टॉक टू टीचर" या प्रॉजेक्टचा भाग आहे.
10:38 स्पोकन ट्युटोरियल प्रॉजेक्टसाठी अर्थसहाय्य NMEICT, MHRD, Government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे.
10:45 यासंबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे. http://spoken-tutorial.org\NMEICT-Intro
10:52 हे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून आवाज .... यांनी दिला आहे. सहभागासाठी धन्यवाद.

Contributors and Content Editors

Manali, PoojaMoolya, Ranjana