PHP-and-MySQL/C2/POST-Variable/Punjabi

From Script | Spoken-Tutorial
Jump to: navigation, search
Time Narration
00:00 ਪੋਸਟ ( Post ) ਵੇਰਿਏਬਲ ਉੱਤੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ get . php ਪੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ get ਵੇਰਿਏਬਲ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ।
00:13 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ । ਤੁਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਡ੍ਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ।
00:21 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਡ੍ਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ get ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ , ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ।
00:28 ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ get ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ।
00:31 ਮੈਨੂੰ post . php ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ।
00:36 ਅਸਲ ਵਿੱਚ , ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ post ਵੇਰਿਏਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ।
00:44 ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗਾ ।
00:51 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀ get ਦੇ ਬਦਲੇ post ਕਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ।
00:57 ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ post ਪੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ।
01:00 ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
01:04 ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਏਲੇਕਸ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ।
01:09 ਇਸਲਈ ।
01:11 ਯਾਦ ਰਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਹੋਰ ਫਾਇਲ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਕਸ਼ਨ ਬਦਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।
01:19 ਚੱਲੋ ਇਸਨੂੰ ਰਿਫਰੇਸ਼ ਕਰੀਏ ।
01:22 ਮੈਂ alex ( ਏਲੇਕਸ ) ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ , ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ hello alex ਹੈ ।
01:28 ਅੱਗੇ ਅਸੀ post . php ਫਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ - ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
01:33 ਕੁੱਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ post ਵੇਰਿਏਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
01:39 ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋ ਯੂਜਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
01:44 ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਪਾਸਵਰਡ ਕਹਿਏ । ਚੱਲੋ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ।
02:02 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗਾ thanks for your password ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ।
02:11 ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਪਾਸਵਰਡ ਖੇਤਰ ਹੈ ।
02:15 ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 123 ਟਾਈਪ ਕਰਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰਾਂਗਾ ।
02:22 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ thanks for your password ( ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ) ।
02:25 ਇਹ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ , ।
02:31 ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਸੱਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
02:37 ਚੱਲੋ ਰਿਫਰੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ resend
02:42 123 , ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸਲਈ ।
02:49 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੈ ।
02:54 ਚਲੋ ਮੈਂ 123 ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ thanks for your password ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
03:06 ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ post ਵੇਰਿਏਬਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
03:12 ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯੂਜਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਜੋ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ।
03:16 ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
03:22 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਸਨ੍ਹੂੰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਪੜ ਸੱਕਦੇ ਹਨ
03:27 ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨੇਟ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ।
03:32 ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋਣ ।
03:38 ਇਸ ਤੁਸੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਫੰਕਸ਼ੰਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
03:45 ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ , ਮੇਰਾ ਪਾਸਵਰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 100 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ । ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
03:52 ਲੇਕਿਨ get ਵੇਰਿਏਬਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ।
03:57 ਇਸ ਲਈ ਪੋਸਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ , ਤੁਸੀ get ਵੇਰਿਏਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ।
04:08 ਬਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਉਸਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
04:11 ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੂਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਵੇਰਿਏਬਲ ਹੈ ।
04:14 ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋਗੇ । ਹੁਣ ਅਸੀ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ।
04:22 ਇਹ ਸਕਰਿਪਟ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਈ . ਆਈ . ਟੀ . ਬਾੰਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ । ਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ।

Contributors and Content Editors

Gaurav, Harmeet, PoojaMoolya