PHP-and-MySQL/C2/Comparison-Operators/Marathi

From Script | Spoken-Tutorial
Revision as of 12:21, 17 April 2017 by PoojaMoolya (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Time
Narration
00:00 PHP च्या ह्या ट्युटोरियलमध्ये आपण Comparison Operators बद्दल शिकणार आहोत.
00:05 Comparison Operators, दोन values, दोन strings किंवा दोन variables पैकी कशातही तुलना करू शकतो आणि त्यावर काम करू शकतो.
00:15 त्यासाठी आपण IF statement चा वापर करणार आहोत.
00:19 IF statement ची रचना करण्यासाठी सुरूवात करू या.
00:25 माझी कंडिशन अशी आहे if 1= =1
00:30 echo.
00:33 True.
00:37 आणि then else
00:42 echo.
00:44 False. लक्षात ठेवा आपल्याला या कंसांची गरज नसल्यामुळे आपण ते काढून टाकत आहोत.
00:51 येथे थोडे अंतर सोडू या.
00:56 indenting कडे लक्ष देऊ नका.
00:59 हा पहिला comparison operator आहे.
01:02 दोन = म्हणजे comparison operator . हे आपण पूर्वी IF statement मध्ये बघितले आहे.
01:08 1 बरोबर 1 असल्यामुळे हे True ही व्हॅल्यू echo करेल.
01:13 आपल्याला True ही व्हॅल्यू मिळाली आहे.
01:15 आपण हे बदलू या. IF 1 is greater than 1 केले तर आपल्याला काय रिझल्ट मिळतो ते बघू या.
01:27 False, कारण 1 बरोबर 1 असून 1हा 1पेक्षा मोठा नाही.
01:33 आता हे बदलून 1 greater than or equal to 1 करू या.
01:37 म्हणजेच IF 1 greater than or equal to 1, echo True else echo False.
01:45 येथे आपल्याला True मिळाले पाहिजे.
01:48 आपण हेच less than or equal to साठी देखील करू शकतो. उदाहरणार्थ less than
01:55 चा रिझल्ट False असेल आणि less than or equal to साठी True असेल.
02:01 आपण not equal देखील करू शकतो. if 1 is not equal to 1 echo True.
02:11 Refresh करा. येथे False मिळाले आहे कारण 1 is equal to 1 असते. आता if 1 is not equal to 2 करून बघू.
02:20 आपल्याला True मिळेल. कारण1 is not equal to 2
02:25 हे बेसिक Comparison Operators आहेत जे आपण आपल्या ट्युटोरियलमध्ये वापरले आहेत.
02:33 त्यांचा सराव करा. याबद्दल अधिक माहिती जाणून घ्या.
02:40 या Operators सहाय्याने आपण variables ची देखील तुलना करू शकतो. उदाहरणार्थ num1 = 1
02:48 num2 = 2. आता आपण या व्हॅल्यू बदलून काय होते ते पाहू.
03:01 हो. पूर्वीसारखाच आपल्याला तंतोतंत रिझल्ट दर्शवेल. म्हणजेच True. आता आपल्याला या व्हॅल्यूज बदलायच्या आहेत.
03:11 लक्ष द्या आता num1 = 1 num2 = 1 आहे. त्यामुळे if num1 does not equal 1 हे False आहे. 1 बरोबर 1 असल्याने आपल्याला False हे उत्तर मिळेल.
03:24 हे साधे Comparison Operators आहेत. त्यांचा सराव करा आणि बघा कसा उपयोग करू शकता.
03:33 या ट्युटोरियलचे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून आवाज--- यांनी दिला आहे.धन्यवाद.

Contributors and Content Editors

PoojaMoolya, Pravin1389, Sneha