Difference between revisions of "LibreOffice-Suite-Writer/C2/Viewing-and-printing-a-text-document/Vietnamese"

From Script | Spoken-Tutorial
Jump to: navigation, search
(Created page with " {| border=1 ||'''Time''' ||'''Vietnamese''' |- || 00:00 || Chào mừng đến với '''Spoken tutorial''' về '''LibreOffice Writer- In và hiển thị văn bản'''. |-...")
 
Line 26: Line 26:
 
|-
 
|-
 
||00:31
 
||00:31
||Có 2 chế độ xem cơ bản ở trong '''trình soạn thảo''' .
+
||Có 2 chế độ xem cơ bản ở trong '''Writer''' .
  
 
|-
 
|-
Line 54: Line 54:
 
|-
 
|-
 
||01:19
 
||01:19
||Ngoài 2 lựa chọn trên, bạn cũng có thể hiển thị văn bản ở chế độ '''toàn màn hình'''.  
+
||Ngoài 2 lựa chọn trên, bạn cũng có thể hiển thị văn bản ở chế độ '''Full Screen'''.  
  
 
|-
 
|-
Line 62: Line 62:
 
|-
 
|-
 
||01:32
 
||01:32
||Chế độ toàn màn hình rất hữu ích cho việc chỉnh sửa văn bản cũng như để trình chiếu trên máy chiếu. .
+
||Chế độ Full Screen rất hữu ích cho việc chỉnh sửa văn bản cũng như để trình chiếu trên máy chiếu. .
  
 
|-
 
|-
 
||01:39
 
||01:39
||Để thoát khỏi chế độ toàn màn hình, nhấn phím '''Escape''' trên bàn phím .
+
||Để thoát khỏi chế độ Full Screen, nhấn phím '''Escape''' trên bàn phím .
 
              
 
              
 
|-
 
|-
 
||01:44
 
||01:44
||Ta có thể thấy rằng văn bản đã thoát khỏi chế độ toàn màn hình .
+
||Ta có thể thấy rằng văn bản đã thoát khỏi chế độ Full Screen.
  
 
|-
 
|-
 
||01:49  
 
||01:49  
|| Bây giờ, hãy nhấn vào lựa chọn '''Print Layout''' ở mục '''View''' .
+
||Bây giờ, hãy nhấn vào lựa chọn '''Print Layout''' ở mục '''View''' .
  
 
|-
 
|-
Line 94: Line 94:
 
|-
 
|-
 
||02:17
 
||02:17
||Chọn '''View''' ở trên thanh bảng chọn sau đó nhấn vào Zoom  '''Zoom'''.
+
||Chọn '''View''' ở trên thanh bảng chọn sau đó nhấn vào'''Zoom'''.
  
 
|-
 
|-
Line 118: Line 118:
 
|-
 
|-
 
||02:55
 
||02:55
||'''Fit width and geight view''' sẽ làm cho chiều rộng và chiều cao được hiển thị phù hợp. Và chức năng này sẽ áp dụng trên 1 trang mỗi khi chọn .
+
||'''Fit width and Height view''' sẽ làm cho chiều rộng và chiều cao được hiển thị phù hợp. Và chức năng này sẽ áp dụng trên 1 trang mỗi khi chọn .
  
 
|-
 
|-

Revision as of 09:40, 12 October 2019

Time Vietnamese
00:00 Chào mừng đến với Spoken tutorial về LibreOffice Writer- In và hiển thị văn bản.
00:06 Trong video này, ta sẽ học về :
00:10 Chế độ hiển thị văn bản và In văn bản .
00:13 Hiện tại, chúng tôi đang sử dụng hệ điều hành: Ubuntu Linux 10.04LibreOffice Suite phiên bản 3.3.4.
00:24 Chúng ta sẽ bát đầu học về các lựa chọn xem văn bản ở trong LibreOffice Writer .
00:31 Có 2 chế độ xem cơ bản ở trong Writer .
00:36 Đó là Print LayoutWeb Layout.
00:39 Chế độ Print Layout thể hiện hình dáng của văn bản khi được in ra .
00:45 Chế độ Web Layout thể hiện hình dáng của văn bản ở trên trang Web .
00:50 Chế độ này rất hữu ích khi bạn muốn tạo ra tệp tin HTML cũng như muốn hiển thị văn bản ở chế độ toàn màn hình để sửa chữa .
01:00 Để truy cập chế độ Print Layout, nhấn chọn View và sau đó chọn Print Layout.
01:08 Để truy cập chế độ Web Layout, nhấn chọn View trên thanh bảng chọn và sau đó chọn Web Layout.
01:19 Ngoài 2 lựa chọn trên, bạn cũng có thể hiển thị văn bản ở chế độ Full Screen.
01:26 Nhấn vào Viewở trên thanh bảng chọn sau đó chọn chế độ Full Screen.
01:32 Chế độ Full Screen rất hữu ích cho việc chỉnh sửa văn bản cũng như để trình chiếu trên máy chiếu. .
01:39 Để thoát khỏi chế độ Full Screen, nhấn phím Escape trên bàn phím .
01:44 Ta có thể thấy rằng văn bản đã thoát khỏi chế độ Full Screen.
01:49 Bây giờ, hãy nhấn vào lựa chọn Print Layout ở mục View .
01:53 Trước các bước tiếp theo, ta hãy thêm một trang mới vào văn bản bằng cách chọn Insert -> Manual Break và chọn Page break.
02:04 Sau đó nhấn OK.
02:06 Ta sẽ học về điều này một cách chi tiết hơn ở video hướng dẫn khác .
02:11 Lựa chọn khác cho việc hiển thị văn bản là Zoom.
02:17 Chọn View ở trên thanh bảng chọn sau đó nhấn vàoZoom.
02:22 Bạn sẽ thấy rằng hộp thoai ZoomVew layout xuất hiện .
02:27 Nó có tiêu đề là Zoom factorView layout .
02:34 Phần Zoom factor có các chế độ hiển thị của văn bản hiện tại hoặc các văn bản khác bạn muốn mở sau này .
02:43 Nó có những lựa chọn hữu ích mà chúng ta sẽ tiến hành thảo luận từng thứ .
02:48 Nhấn chọn vào Optimal, bạn sẽ thấy bản hiển thị văn bản được yêu thích .
02:55 Fit width and Height view sẽ làm cho chiều rộng và chiều cao được hiển thị phù hợp. Và chức năng này sẽ áp dụng trên 1 trang mỗi khi chọn .
03:05 Nó giúp việc hiển thị và chỉnh sửa nhiều trang của văn bản dễ dàng hơn rất nhiều .
03:11 Tiếp theo là Fit to Width. Tính năng này giúp trang phù hợp với chiều rộng của nó. .
03:17 Chọn 100% sẽ làm hiển thị kích thước thực của trang .
03:23 Tiếp theo, ta có lựa chọn hiển thị quan trọng nhất gọi là Variable .
03:28 Trong phần Variable, bạn có thể nhập vào phần trăm thu phóng bạn muốn văn bản hiển thị .
03:35 Ví dụ, ta nhập vào 75 % ở trong phần Variable và sau đó nhấn vào nút OK .
03:43 Tương tự, bạn có thể thay đổi tỉ lệ thu phóng tùy theo nhu cầu cho việc hiển thị và chỉnh sửa văn bản .
03:51 Một tính khác của hộp thoại là View layout .
03:56 Chế độ view layout là dành cho tệp văn bản .
03:59 Nó được sử dụng để giảm Zoom factor để xem kết quả của các mức hiển thị khác nhau của văn bản .
04:07 Nó có các lựa chọn như AutomaticSingle page để hiển thị văn bản cạnh nhau hoặc dưới nhau. .
04:18 Ví dụ - nếu ta chọn chế độ Fit width and height option dưới Zoom factor, sau đó nhấn vào Single page dưới View layout và cuối cùng nhấn nút OK, ta sẽ thấy rằng các trang được hiển thị dưới nhau. .
04:36 Bây giờ, nhấn vào lựa chọn Automatic và nhấn nút OK .
04:42 Bạn sẽ thấy các trang được hiển thị cạnh nhau .
04:48 3 mục điều khiển ở trình soạn thảo thanh trạng thái cho phép bạn thay đổi mức thu phóng và chế độ hiển thị của văn bản
04:56 Các biểu tượng hiển thị từ trái qua phải như sau: Single column mode,View mode với các trang cạnh nhau và book mode hiển thị hai trang. .
05:11 Ta cũng có thể kéo Zoom Slider sang bên phải để phóng to hoặc sang bên trái để hiển thị nhiều trang hơn .
05:20 Trước khi học cách in ở trong phần mềm soạn thảo LibreOfffice, ta hãy học về Page preview.
05:28 Nhấn vào File sau đó chọn Page Preview.
05:32 Thanh Page Preview xuất hiện khi bạn hiển thị văn bản ở chế độ Page review .
05:38 Nó đơn giản hiển thị việc văn bản của bạn trông như thế nào khi được in ra. .
05:44 Bạn có thể thấy hình ảnh trước khi in của tệp tin “Reusme.odt”.
05:50 Có một số tính năng điều khiển ở trong thanh công cụ của chế độ xem trước .
05:55 Đó là các tùy chỉnh như Zoom In, Zoom Out, Next page, Previous pagePrint.
06:03 Sau khi biết về việc hiển thị văn bản trong phần mềm soạn thảo LibreOffice cũng như Page Preview, ta sẽ học về chức năngIn,
06:15 Máy in, nói đơn giản là một thiết bị đầu ra được sử dụng để in một văn bản.
06:21 Bây giờ, ta sẽ xem cách để truy cập vào các lựa chọn của máy in .
06:26 Nhấn vào Tools ở trên thanh bảng chọn -> sau đó nhấn vào Options .
06:32 Nhấn vào mũi tên phía dưới LibreOffice Writer và cuối cùng nhấn vào Print. .
06:38 Một hộp thoại mở ra với nhiều lựa chọn cho bạn .
06:43 Ta để các lựa chọn đã mặc định sau đó nhấn nút OK .
06:49 Bây giờ, để có thể in trực tiếp văn bản, nhấn vào biểu tượng Print File Drectly trên thanh công cụ.
06:56 Được biết đến với tên gọi In Nhanh .
07:00 Bạn có thể chỉnh sửa nhiều hơn việc in bằng cách truy cập vào Print option và thay đổi các lựa chọn mặc định. .
07:07 Nhấn vào File trên thanh bảng chọn và sau đó chọn Print. .
07:13 Hộp thoại Print xuất hiện trên màn hình .
07:17 Tại đây, ta chọn Generic Printer ở trong phần General .
07:22 Lựa chọn All pages cho việc in toàn bộ các trang trong văn bản .
07:28 Nếu bạn muốn in chỉ một vài trang, bạn chỉ cần lựa chọn Pages và sau đó nhập vào số trang. Ví dụ, ta sẽ nhập vào 1 đến 3 tại đây. Nó sẽ in 3 trang đầu tiên của văn bản
07:44 Nếu bạn muốn in nhiều bản sao của văn bản thì nhập giá trị vào phần Number of coppies. Ta sẽ nhập số 2 vào phần này .
07:54 Hãy nhấn vào phần Option ở trong hộp thoại .
08:00 Một danh sách lựa chọn xuất hiện, nơi bạn có thể lựa chọn và in văn bản
08:07 Ta thấy một dòng Print in reverse page order .
08:12 Lựa chọn này khiến việc thu thập đầu ra lớn dễ hơn .
08:16 Nhấn tích ô checkbox lần nữa
08:19 Bây giờ nhấn nút Print.
08:22 Bạn cũng có thể in trong tệp tin Pdf .
08:26 Ta đã biết cách chuyển đổi tệp đuôi .odt sang .pdf.
08:34 Vì ta đã lưu tệp pdf ở trên màn hình chính, ta sẽ nhấn đúp chuột vào tệp pfd .
08:41 Nhấn vào file và sau đó nhấn chọn Print .
08:47 Hãy giữ các cài đặt mặc định và nhấn vào nút Print Preview .
08:52 Bạn sẽ thấy bản xem trước của tệp tin trên màn hình .
08:56 Bây giờ, nhấn vào biểu tượng Print this document trong chế độ xem trước trang để in .
09:04 Đến đây là kết thúc video hướng dẫn về LiberOffice Writer .
09:09 Tóm tắt lại, chúng ta đã học về::
09:11 Chế độ hiển thị văn bản .
09:13 Chế độ in văn bản .
09:16 BÀI TẬP VẬN DỤNG-
09:18 Đánh dòng chữ "This is LibreOffice Writer" trong trình soạn thảo.
09:23 Sử dụng tính năng Full Screen để hiển thị văn bản toàn màn hình .
09:29 Sử dụng tính năng Zoom để hiển thị tối ưu và có thể chỉnh sửa văn bản. Chỉnh giá trị trong phần variable50% sau đó xem lại văn bản
09:41 Sử dụng chế độ Page preview, in hai bản sao văn bản với viền trang.
09:49 Xem video có sẵn tại đường dẫn sau. .
09:52 Nó tổng hợp dự án Spoken Tutorial.
09:56 Nếu bạn không có đường truyền tốt, bạn có thể tải xuống và xem.
10:00 Đội ngũ dự án Spoken Tutorial : * tiến hành các hội thảo sử dụng spoken tutorials.
10:06 Cấp các chứng chỉ cho các học viên vượt qua bài kiểm tra trực tuyến.
10:09 Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ :contact@spoken-tutorial.org
10:16 Spoken Tutorial là một phần của dự án Talk to a Teacher.
10:20 Dự án được hỗ trợ bởi Phái đoàn Quốc gia về Giáo dục thông qua ICT, MHRD, Chính phủ Ấn Độ.
10:28 Các thông tin khác có sẵn tại:
10:31 spoken gạch ngang tutorial chấm org gạch chéo NMEICT gạch nối Intro.
10:39 Video hướng dẫn này được đóng góp bởi DesiCrew Solutions Pvt.Ltd. Cảm ơn đã tham gia.

Contributors and Content Editors

Dieulinh79