Java/C2/Relational-Operations/Marathi

From Script | Spoken-Tutorial
Jump to: navigation, search
Time Narration
00:01 Java मधील Relational Operators च्या ट्युटोरियलमध्ये आपले स्वागत.
00:07 आपण शिकणार आहोत,
00:09 boolean डेटा टाईप,Relational operators आणि
00:12 त्यांच्या सहाय्याने डेटाची तुलना कशी करावी.
00:17 त्यासाठी, Ubuntu 11.10, JDK 1.6 आणि

Eclipse 3.7 वापरणार आहोत.

00:26 Java मधील डेटा टाईप्सचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
00:31 नसल्यास संबंधित ट्युटोरियलसाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या.
00:39 Relational operators द्वारे conditions तपासता येतात.
00:43 त्याचे आऊटपुटboolean data typeचे व्हेरिएबल असते.
00:48 boolean डेटा टाईपचा आकार 1 bit असतो.
00:51 हा केवळ दोन व्हॅल्यूज संचित करतो.
00:54 True किंवा False.
00:56 कंडिशन trueसाठी True आऊटपुट मिळेल.
00:59 कंडिशन trueनसेल तर False आऊटपुट मिळेल.
01:06 उपलब्ध Relational operators ची सूची.
01:10 greater than
01:12 less than,equal to
01:14 greater than or equal to , less than or equal to
01:17 not equal to
01:19 प्रत्येक ऑपरेटर सविस्तर पाहू.
01:22 Eclipse वर जाऊ.
01:27 हा Eclipse IDE आणि उर्वरित code चा आराखडा आहे.
01:33 BooleanDemo हा class बनवून त्यात Main मेथड समाविष्ट केली आहे.
01:38 काही expressions समाविष्ट करू.
01:41 टाईप करा boolean b;
01:47 boolean हा कीवर्डb हे boolean डेटा टाईपचे व्हेरिएबल म्हणून घोषित करतो.
01:53 आपणcondition चा रिझल्ट b मध्ये संचित करणार आहोत .
01:58 weight हे व्हेरिएबल घोषित करून त्याद्वारे condition तपासणार आहोत.
02:05 int weight equal to 45;
02:13 weight ची व्हॅल्यू 40 पेक्षा जास्त आहे का ते तपासू.
02:18 b equal to weight greater than 40;
02:28 हे स्टेटमेंट व्हेरिएबलची व्हॅल्यू 40 पेक्षा जास्त आहे का ते तपासून मिळालेला रिझल्ट b मधे संचित करेल.
02:37 b ची व्हॅल्यू प्रिंट करू.
02:41 System dot out dot println(b);
02:49 सेव्ह करून कार्यान्वित करा.
02:59 True हे आऊटपुट दिसेल.
03:02 व्हॅल्यू 40 पेक्षा कमी असल्यास काय होते ते पाहू.
03:07 weight ची व्हॅल्यू 30 करा.
03:12 सेव्ह करून कार्यान्वित करा.
03:20 अपेक्षित False हे आऊटपुट दिसेल.
03:24 greater than चिन्ह एक व्हॅल्यू दुस-यापेक्षा मोठी आहे का ते तपासण्यासाठी वापरतात.
03:30 तसेच less than चिन्ह एक व्हॅल्यू दुस-यापेक्षा लहान आहे का ते तपासण्यासाठी वापरतात.
03:37 आता greater than च्या जागी less than चे चिन्ह टाका.
03:43 आता weight ची व्हॅल्यू 40 पेक्षा कमी आहे का ते तपासू.
03:48 सेव्ह करून कार्यान्वित करा.
03:56 अपेक्षित True हे आऊटपुट मिळेल.
04:01 weight ची व्हॅल्यू 45 करून आऊटपुट पाहू.
04:09 सेव्ह करून कार्यान्वित करा.
04:16 आऊटपुट False मिळाले आहे कारण,
04:21 weight less than 40 हे true नाही.
04:25 दोन्ही व्हॅल्यूज सारख्या आहेत का हे कसे तपासायचे ते पाहू.
04:31 त्यासाठी दोन equal ची चिन्हे वापरतो.
04:35 less than च्या जागी double equal to टाका.
04:41 सेव्ह करून कार्यान्वित करा.
04:48 आऊटपुट False मिळाले आहे कारण weight ची व्हॅल्यू 40 नाही.
04:55 आता weight ची व्हॅल्यू बदलून 40 करा आणि आऊटपुट बघा.
05:01 सेव्ह करून कार्यान्वित करा.
05:08 True हे आऊटपुट मिळेल.
05:12 समानता तपासण्यासाठी Double equal to चिन्ह वापरतात.
05:16 कधीकधी काहीजणsingle equal to चिन्ह वापरतात.
05:22 त्यामुळे अनावश्यक errors मिळतात.
05:26 less than or equal to कसे तपासायचे ते पाहू.
05:30 त्यासाठी less than चिन्हापुढे equal to चिन्ह देऊ.
05:35 double equal to च्या जागी less than equal to करा.
05:42 सेव्ह करून कार्यान्वित करा.
05:50 True हे आऊटपुट मिळेल.
05:53 less than हे कार्य तपासण्यासाठी weight ची व्हॅल्यू बदलू.
05:59 40 च्या जागी 30 करा.
06:04 सेव्ह करून कार्यान्वित करा.
06:14 weight not equal to 40 असले तरी True हे आऊटपुट मिळाले कारण ते less than 40 आहे.
06:22 जर weight ची व्हॅल्यू 40 पेक्षा जास्त असेल तर काय होते ते पाहू.
06:27 समजा 50 आहे. सेव्ह करून कार्यान्वित करा.
06:39 आपल्याला False हे आऊटपुट मिळेल. कारण weight ची व्हॅल्यू 40 नाही.
06:44 आणि ती 40पेक्षा कमी ही नाही.
06:48 तसेच greater than or equal to साठी greater than चिन्हापुढे equal to चिन्ह देतो.
06:55 हे वापरून बघू.
06:57 less than equal to च्या जागी greater than equal to करा.
07:04 सेव्ह करून कार्यान्वित करा.
07:10 weightची व्हॅल्यू 40 पेक्षा जास्त असल्यामुळे Trueहे आऊटपुट मिळाले.
07:16 weight ची व्हॅल्यू 40पेक्षा कमी समजा. 30 घेऊया.
07:25 सेव्ह करून कार्यान्वित करा.
07:32 False मिळाले कारण weight ची व्हॅल्यू 40 पेक्षा जास्त नाही तसेच 40ही नाही.
07:39 not equal to कसे तपासायचे ते पाहू.
07:46 त्यासाठी उद्गार चिन्हापुढे equal to चिन्ह वापरले जाते.
07:53 greater than च्या जागी उद्गार चिन्ह द्या.
07:59 हे स्टेटमेंट weight ची व्हॅल्यू 40 नाही ना हे तपासून रिझल्ट b मधे संचित करेल.
08:08 सेव्ह करून कार्यान्वित करा.
08:16 आपल्याला true हे आऊटपुट मिळाले कारण weight ची व्हॅल्यू 40 नाही.
08:23 weight ची व्हॅल्यू 40 करून आऊटपुट पाहू.
08:28 30 च्या जागी 40 करा.
08:31 सेव्ह करून कार्यान्वित करा.
08:38 आपल्याला False मिळाले कारण weight not equal to 40 ही condition false आहे.
08:45 not equal to ही कंडिशन equal to condition च्या विरूध्द आहे.
08:50 अशाप्रकारे Java मधे तुलना करण्यासाठी विविधrelational operators वापरले जातात.
08:58 आपण अंतिम टप्प्यात आहोत.
09:01 आपण शिकलो, boolean डेटा टाईप
09:06 relational operators आणि
09:08 दोन व्हॅल्यूजची तुलना करण्यासाठी ते कसे वापरावेत
09:13 असाईनमेंट म्हणून दोन expressions समान आहेत का ते तपासा.
09:23 प्रकल्पाची अधिक माहिती दिलेल्या लिंकवर उपलब्ध आहे.
09:28 ज्यामध्ये तुम्हाला प्रॉजेक्टचा सारांश मिळेल.
09:31 जर तुमच्याकडे चांगली Bandwidth नसेल तर आपण व्हिडिओ download करूनही पाहू शकता.
09:36 स्पोकन ट्युटोरियल प्रॉजेक्ट टीम,
09:38 Spoken Tutorials च्या सहाय्याने कार्यशाळा चालविते.
09:40 परीक्षा उत्तीर्ण होणा-या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते. अधिक माहितीसाठी कृपया contact [at] spoken hyphen tutorial dot org वर लिहा
09:50 "स्पोकन ट्युटोरियल प्रॉजेक्ट" हे "टॉक टू टीचर" या प्रॉजेक्टचा भाग आहे.
09:54 यासाठी अर्थसहाय्य National Mission on Education through ICT, MHRD, Government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे.
10:00 यासंबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे.
10:05 ह्या ट्युटोरियलचे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते.सहभागासाठी धन्यवाद.

Contributors and Content Editors

PoojaMoolya, Pratik kamble, Ranjana