PHP-and-MySQL/C2/Embedding-PHP/Punjabi

From Script | Spoken-Tutorial
Revision as of 12:24, 23 March 2015 by Gaurav (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Time Narration
00:00 HTML ( ਏਚ ਟੀ ਏਮ ਏਲ ) ਕੋਡ ਵਿੱਚ Php ( ਪੀਏਚਪੀ ) ਕੋਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਹੈ । ਇਹ ਅਨੇਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ।
00:14 ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੈ Php ( ਪੀਏਚਪੀ ) ਟੈਗਸ ( tags ) ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਏਕੋ ( echo ) ਕਰਨਾ ਹੈ ।
00:23 ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ , ਚੱਲੋ ਇਸ ਫਾਇਲ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ Alex ਮਿਲਿਆ ।
00:30 ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ , ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ HTML ( ਏਚਟੀਏਮਏਲ ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ Alex ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਏਕੋ ( echo ) ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।
00:38 ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂੱਜੀ ਤਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।
00:45 ਚੱਲੋ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ , ਇੱਕ HTML ( ਏਚਟੀਏਮਏਲ ) ਪੇਜ ਬਣਾਓ । ਮੈਂ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।
00:52 ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਏਚਪੀ ( Php ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਗ ( tag ) ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ । ਮੈਂ Alex ਨੂੰ ਏਕੋ ( echo ) ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀਏਚਪੀ ( Php ) ਟੈਗਸ ( tags ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲਡ ( bold ) ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ Php ( ਪੀਏਚਪੀ ) ਐਂਡ ਟੈਗ ( tag ) ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬੋਲਡ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ।
01:13 ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ , ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪੇਜ ਰਿਫਰੇਸ਼ ( refresh ) ਕੀਤਾ ਹੈ ।
01:20 ਇਸ ਲਈ , ਅਸੀ ਇਸਨੂੰ underline ਯਾਨੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ Alex ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
01:26 ਇਸ ਲਈ , ਅਸੀ ਇਸਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ HTML ( ਏਚਟੀਏਮਏਲ ) ਕੋਡ ਨੂੰ ( ਏਕੋ ) echo ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਸਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
01:39 ਹੁਣ , ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਏਚਟੀਏਮਏਲ ( HTML ) ਜਾਣਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਟੈਗ ( tag ) ਇੱਕ ਟੈਮਪਲੇਟ ( template ) ਟੈਗ ( tag ) ਹੈ ।
01:48 ਇਸ ਲਈ , ਚੱਲੋ text ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਨੇਮ ( name ) ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੈਲਿਊ Alex ਹੋਵੇਗੀ ।
01:56 ਚੱਲੋ ਇਸਨੂੰ ਰਿਫਰੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟੇਕਸਟ ਬਾਕਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ Alex ਹੈ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੇਟ ( get ) ਵੇਰਿਏਬਲ ਹੈਡਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੀਏਚਪੀ ਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟ ਵੇਲਿਊ ( ਮਾਨ ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਖੋ ।
02:14 ਹੁਣ , ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪਰੀਸਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਏਰਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ , ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਰਜ ਵੇਰਿਏਬਲਸ ਹਰ ਇੱਕ ਟੇਕਸਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਮਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ।
02:30 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ get ( ਗੇਟ ) ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ , ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ।
02:38 ਹੁਣ , ਇਸਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲਾਇੰਸ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਓ , ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
02:48 ਸੋ , ਤੁਸੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਦੇ ਸਾਮਾਨ ਹੈ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੇਠਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ Php ( ਪੀਏਚਪੀ ) ਟੇਕਸਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।
02:58 ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀ ਪੀਏਚਪੀ ( Php ) ਹਾਇਲਾਇਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਇਲਾਇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
03:08 ਅੱਛਾ , ਮੈਂ ਹੁਣੇ Alex ਨੂੰ ਏਕੋ ( echo ) ) ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।
03:12 ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਇਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਇਹਨਾ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ । ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸਨ੍ਹੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ embed ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ embedding ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
03:25 ਰਿਫਰੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ Alex ਦੀ ਵੇਲਿਊ ( ਮਾਨ ) ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਅਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ HTML ( ਏਚਟੀਏਮਏਲ ) ਵੇਲਿਊ ( ਮਾਨ ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਏਚਪੀ ( Php ) ਏਕੋ ( echo ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।
03:35 ਇਸ ਲਈ , ਇੱਥੇ ਅਸੀ ਪੀਏਚਪੀ ( Php ) ਕੋਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਲਿਊ ( ਮਾਨ ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।
03:40 ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਗੇਟ ( dollar underscore get ) ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ , ਯਾਦ ਰਖੋ ਸਿੰਗਲ single quotes ) ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ।
03:50 ਮੈਂ name ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਫਰੇਸ਼ ( refresh ) .
03:55 ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੋ name = Alex ਟਾਈਪ ਕਰੋ , ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ Alex ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
04:04 name = Kyle ਟਾਈਪ ਕਰੋ । ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ Kyle ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
04:11 ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਜੋ ਚਾਹੋ ਉਹ Php ( ਪੀਏਚਪੀ ) ਕੋਡ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ।
04:16 echo ( ਏਕੋ ) Php info ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।
04:28 ਇਹ Php info document ( ਪੀਏਚਪੀ ਇੰਫੋ ਡਾਕਿਊਮੇਂਟ ) ਦਾ HTML ( ਏਚਟੀਏਮਏਲ ) ਕੋਡ ਹੈ ।
04:33 ਸੋ , ਤੁਸੀ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਡ ਹਨ ।
04:37 ਇੱਥੇ ਅਸੀ ਕੇਵਲ Php ( ਪੀਏਚਪੀ ) ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੀਜ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ।
04:46 ਸੋ , ਇਹ Php ( ਪੀਏਚਪੀ ) ਕੋਡ ਨੂੰ HTML ( ਏਚਟੀਏਮਏਲ ) ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਸੀ ।
04:53 ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ ।
04:56 ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਆਈ . ਆਈ . ਟੀ ਬਾੰਬੇ ਵਲੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ । ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ।

Contributors and Content Editors

Gaurav, Harmeet