PERL/C2/More-Conditional-statements/Punjabi

From Script | Spoken-Tutorial
Revision as of 17:41, 7 April 2017 by PoojaMoolya (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Time Narration
00:00 ਪਰਲ ਵਿੱਚ if - elsif - else ਅਤੇ switch ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ।
00:07 ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਸਿਖਾਂਗੇ
00:10 ਪਰਲ ਵਿੱਚ if - elsif - else ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ switch ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ।
00:15 ਮੈਂ ਵਰਤੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਬੰਟੁ ਲਿਨਕਸ 12.04 ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪਰਲ 5.14.2
00:22 ਮੈਂ gedit ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ।
00:25 ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
00:29 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਲ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
00:34 ਅਤੇ for , foreach , while ਅਤੇ do - while ਲੂਪਸ ਅਤੇ
00:38 if ਅਤੇ if - else ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ।
00:43 ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲਸ ਲਈ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ।
00:48 ਪਰਲ ਵਿੱਚ If - elsif - else ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋ
00:52 ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਡਿਸ਼ੰਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
00:54 ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਡਿਸ਼ੰਸ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟ else ਬਲਾਕਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
00:59 if - elsif - else ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
01:04 if space ਓਪਨ ਬਰੈਕੇਟ condition ਕਲੋਜ ਬਰੈਕੇਟ ਸਪੇਸ ਓਪਨ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ , ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ।
01:13 ਕੰਡੀਸ਼ਨ true ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਡ ਦਾ ਭਾਗ ਸੈਮੀਕਾਲਨ ।
01:18 ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ।
01:20 ਕਲੋਜ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ ਸਪੇਸ elsif ਸਪੇਸ ਓਪਨ ਬਰੈਕੇਟ condition ਕਲੋਜ ਬਰੈਕੇਟ ਸਪੇਸ ਓਪਨ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ ।
01:30 ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ। elsif ਕੰਡੀਸ਼ਨ true ਹੋਣ ਉੱਤੇ
01:33 ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਗ ਸੈਮੀਕਾਲਨ ।
01:37 ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ।
01:39 ਕਲੋਜ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ ਸਪੇਸ else ਸਪੇਸ ਓਪਨ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ ।
01:44 ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ। ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਡ , ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਡਿਸ਼ੰਸ false ਹੋਣ ਸੈਮੀਕਾਲਨ ।
01:51 ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ। ਕਲੋਜ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ ।
01:55 ਪਹਿਲਾਂ if ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ true ਹੈ ।
02:01 ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ , else if ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ true ਹੈ ।
02:06 ਨਹੀਂ ਤਾਂ , else ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ।
02:11 ਹੁਣ , if - elsif - else ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ।
02:16 ਟਰਮੀਨਲ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ
02:19 gedit conditionalBlocks dot pl space ampersand
02:26 ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ।
02:28 ਇਹ gedit . ਵਿੱਚ conditionalBlocks . pl ਫਾਇਲ ਖੋਲੇਗਾ ।
02:33 ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੋਡ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਵਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
02:38 ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਪਰਲ ਵੈਲਿਊ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
02:44 ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ , eq ਸਟਰਿੰਗ ਕੰਪੈਰੀਜਨ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ।
02:49 ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਕੰਡਿਸ਼ੰਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ।
02:55 ਹੁਣ , ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ctrl + s ਦਬਾਓ ।
02:58 ਫਿਰ ਟਰਮੀਨਲ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚਲਾਓ ।
03:02 ਟਾਈਪ ਕਰੋ perl conditionalBlocks dot pl
03:09 ਧਿਆਨ ਦਿਓ , ਮੈਂ ਕੰਪਾਇਲੇਸ਼ਨ ਸਟੈੱਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਪਰਲ ਸਕਰਿਪਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਟੈੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
03:16 ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਾਇਲੇਸ਼ਨ ਐਰਰ ਹੈ ,
03:18 ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਇੱਕ ਐਰਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕਰਿਪਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ ।
03:23 ਹੁਣ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ।
03:25 ਟਰਮੀਨਲ ਉੱਤੇ ਆਊਟਪੁਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ,
03:27 Hi , I am Perl
03:29 ਹੁਣ , ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ।
03:31 gedit . ਉੱਤੇ ਜਾਓ ।
03:33 ਵੇਰੀਏਬਲ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਵਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਵਰਗਾ ਵਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
03:37 ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ctrl + s ਦਬਾਓ ।
03:40 ਟਰਮੀਨਲ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਚਲਾਓ।
03:43 ਟਾਈਪ ਕਰੋ perl conditionalBlocks dot pl
03:50 ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ।
03:53 ਟਾਰਮੀਨਲ ਉੱਤੇ ਆਊਟਪੁਟ ਦਿਖਦੀ ਹੈ Hi , I am Java
03:59 ਦੁਬਾਰਾ gedit ਉੱਤੇ ਜਾਓ ।
04:03 ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਈ English ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ।
04:07 ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ctrl + s ਦਬਾਓ ।
04:09 ਟਰਮੀਨਲ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਚਲਾਓ।
04:13 ਟਾਈਪ ਕਰੋ perl conditionalBlocks dot pl
04:18 ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ। ਟਰਮੀਨਲ ਉੱਤੇ ਆਊਟਪੁਟ ਦਿਖਦੀ ਹੈ
04:22 I am not a computer language
04:27 ਤਿੰਨ ਕੇਸਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ
04:29 ਕੇਵਲ ਇੱਕ if ਬਲਾਕ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਚੱਲੇਗਾ ।
04:35 ਨਹੀਂ ਤਾਂ , ਡਿਫਾਲਟ else ਬਲਾਕ ਚੱਲੇਗਾ ।
04:39 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ elsif ਕੰਡਿਸ਼ੰਸ ਹਨ ।
04:46 ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਅਤ ਕਾਰਜ ਹੈ ।
04:48 ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਣ ਲਈ if - elsif - else ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੋ . . .
04:51 “I am a Science graduate” ਜੇਕਰ ਵਰਗ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ।
04:55 “I am a Commerce graduate” ਜੇਕਰ ਵਰਗ ਵਣਜ ਹੈ ।
04:59 “I am an Arts graduate” ਜੇਕਰ ਵਰਗ ਨਾ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਣਜ ਹੈ ।
05:06 ਹੁਣ switch ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ।
05:10 ਪਰਲ 5.8 ਤੱਕ , ਇੱਥੇ ਪਰਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ switch ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
05:14 ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ Switch ਮਾਡਿਊਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ,
05:18 ਜੋ switch ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਮਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
05:22 ਧਿਆਨ ਦਿਓ , ਪਰਲ ਵਿੱਚ ਮਾਡਿਊਲਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ।
05:27 switch ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
05:30 use Switch ਸੈਮੀਕਾਲਨ ।
05:32 ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ।
05:34 switch ਸਪੇਸ ਓਪਨ ਬਰੈਕੇਟ dollar value ਕਲੋਜ ਬਰੈਕੇਟ ਸਪੇਸ ਓਪਨ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ ।
05:42 ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ।
05:44 case ਸਪੇਸ 1 ਸਪੇਸ ਓਪਨ ਕਲੀ ਬਰੈਕੇਟ executes when dollar value equal to 1 ਕਲੋਜ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ ।
05:53 ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ।
05:55 case ਸਪੇਸ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟ a ਸਿੰਗਲ ਕੋਟ ਸਪੇਸ ਓਪਨ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ executes when dollar value equal to ਸਿੰਗਲ ਕੋਟ a ਸਿੰਗਲ ਕੋਟ ਕਲੋਜ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ ।
06:09 ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ। else ਸਪੇਸ ਓਪਨ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ executes when dollar value does not match any of the cases
06:18 ਕਲੋਜ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ । ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ।
06:20 ਕਲੋਜ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ ।
06:22 ਸੈਂਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ switch ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ।
06:26 ਟਰਮੀਨਲ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ
06:29 gedit sampleSwitch dot pl space ampersand
06:36 ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ।
06:38 ਹੁਣ , ਸੈਂਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰੋ , ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਵਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
06:43 ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ switch ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
06:46 use Switch ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਰਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ Switch ਮਾਡਿਊਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
06:54 ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਸੀ use ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਂਗੇ।
07:00 ਹੁਣ ਅਸੀ ਭਿੰਨ ਕੇਸੇਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ।
07:03 ਅਸੀਂ $ var ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਈ ਪਰਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
07:08 ਵੇਰੀਏਬਲ $ var ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ switch ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
07:14 ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ , ਇਹ ਪਰਲ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
07:19 ਸੋ, ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕੋਡ ਚੱਲੇਗਾ ।
07:24 ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ctrl + s ਦਬਾਓ ।
07:27 ਹੁਣ , ਟਰਮੀਨਲ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ perl sampleSwitch . pl
07:31 ਸਕਰਿਪਟ ਚਲਾਓ ।
07:36 ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ।
07:38 ਟਰਮੀਨਲ ਉੱਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆਊਟਪੁਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ।
07:41 I am Perl
07:43 gedit ਵਿੱਚ sampleSwitch . pl ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ।
07:48 ਹੁਣ ਵੇਰੀਏਬਲ $ var ਲਈ ਲਿਨਕਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ।
07:52 ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ Ctrl +S ਦਬਾਓ ।
07:57 ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਵੇਰੀਏਬਲ $ var ਦੀ ਵੈਲਿਊ switch ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ।
08:03 ਇਹ ਲਿਨਕਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
08:05 ਸੋ , ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕੋਡ ਚੱਲੇਗਾ ।
08:10 ਟਰਮੀਨਲ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ perl sampleSwitch . pl
08:15 ਸਕਰਿਪਟ ਚਲਾਓ ।
08:19 ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ।
08:21 ਟਰਮੀਨਲ ਉੱਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆਊਟਪੁਟ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
08:24 I am Linux
08:26 gedit ਵਿੱਚ sampleSwitch . pl ਉੱਤੇ ਜਾਓ ।
08:30 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਵੇਰੀਏਬਲ $ var ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ , ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ।
08:38 ਹੁਣ ਵੇਰੀਏਬਲ $ var ਲਈ English ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ।
08:42 ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਰੀਏਬਲ $ var ਦੀ ਵੈਲਿਊ switch ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ।
08:47 ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
08:50 ਸੋ, else ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੱਲੇਗੀ ।
08:54 ਹੁਣ , ਟਰਮੀਨਲ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ perl sampleSwitch . pl
09:00 ਸਕਰਿਪਟ ਚਲਾਓ ।
09:07 ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ।
09:09 ਟਰਮੀਨਲ ਉੱਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆਊਟਪੁਟ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
09:12 I am not a computer language
09:17 3 ਕੇਸੇਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ
09:20 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ।
09:25 ਕੇਵਲ ਉਚਿਤ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ
09:28 ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਚਿਤ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਤਾਂ ਡਿਫਾਲਟ else ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ।
09:35 else ਕੇਸ ਲਿਖਣਾ ਜਰੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
09:39 ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼-ਚਿੱਤਰਨ ਵਿੱਚ ,
09:41 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,
09:44 ਤਾਂ ਇੱਥੇ switch ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਟਪੁਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ।
09:48 ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਅਤ ਕਾਰਜ ਹੈ ।
09:50 ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਅਤ ਕਾਰਜ ਨੂੰ
09:53 switch ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੋ ।
09:57 ਚਲੋ ਇਸਦਾ ਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ,
09:59 ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ -
10:01 ਸੈਂਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਪਰਲ ਵਿੱਚ
10:04 if - elsif - else ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ, switch ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ।
10:08 ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ।
10:12 ਇਹ ਸਪੋਕਨ ਟਿਅਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦਾ ਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
10:15 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
10:20 ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਟੀਮ,ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
10:25 ਆਨਲਾਇਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ - ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।
10:30 ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ contact @ spoken - tutorial . org ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ ।
10:36 ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਕ ਟੂ ਅ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ।
10:40 ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ MHRD ਦੇ “ਆਈਸੀਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ” ਦੁਆਰਾ ਸੁਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
10:47 ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ http:/ / spoken - tutorial.org / NMEICT - Intro
10:58 ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਲ ਦੇ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ।
11:00 ਇਹ ਸਕਰਿਪਟ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ , ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ।
11:03 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ

Contributors and Content Editors

Gaurav, Harmeet, PoojaMoolya