Moodle-Learning-Management-System/C2/Installing-Moodle-on-Local-Server/Punjabi

From Script | Spoken-Tutorial
Revision as of 09:38, 11 October 2019 by Navdeep.dav (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
“Time” “Narration”
00:01 “Installing Moodle on Local Server” ‘ਤੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ।
00:07 ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ “Moodle” ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਅਤੇ “Moodle” ਇੰਸਟਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ।
00:15 “Moodle” ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਾਇਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

“Apache” 2.x (ਜਾਂ ਉੱਚਤਮ ਵਰਜਨ)

00:23 “MariaDB” 5.5.30 (ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚਤਮ ਵਰਜਨ) ਅਤੇ “PHP” 5.4.4 + (ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚਤਮ ਵਰਜਨ)
00:36 ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ:

“Ubuntu Linux OS” 16.04

00:44 “Apache, MariaDB” ਅਤੇ “XAMPP 5.6.30” ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ “PHP”
00:53 “Moodle” 3.3 ਅਤੇ “Firefox” ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜਰ ।
00:59 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
01:03 ਹਾਲਾਂਕਿ “Internet Explorer” ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਸੰਗਤਤਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
01:11 ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗਿਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ।
01:16 ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ।

ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈੱਟਅਪ ਹਨ।

01:27 ਸਾਡੇ ਕੋਲ “XAMPP” ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “username moodle – st” ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸੈੱਟਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
01:37 ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ “XAMPP” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
01:42 ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ “http colon double slash 127 dot 0 dot 0 dot 1” ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ।
01:56 ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨਿਊ ਵਿੱਚ “PHPinfo” ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ।
02:02 ਹੁਣ “Ctrl + F” ਕੀਜ ਦਬਾਓ ਅਤੇ “DOCUMENT underscore ROOT” ਸਰਚ ਕਰੋ ।
02:10 ਇਹ “Apache Environment” ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ।
02:14 “DOCUMENT underscore ROOT” ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਤਾਂ “slash opt slash lampp slash htdocs” ਜਾਂ “slash var slash www” ਹੋਵੇਗੀ।
02:30 ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ “slash opt slash lampp slash htdocs” ਹੈ ।
02:37 ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਥ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੂਡਲ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ।
02:43 Moodle ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ । “Moodle” ਦੀ ਆਫਿਸਿਅਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ, ਜੋ moodle.org ਹੈ ।
02:53 ਉੱਪਰ ਮੈਨਿਊ ਵਿੱਚ “Downloads” ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ । ਫਿਰ ਨਵੀਨਤਮ ਬਟਨ “MOODLE 3.3 +.” ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ।
03:04 ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ “Moodle” ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਵਰਜਨ 3.3. ਹੈ । ਇਹ ਵੱਖ –ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ।
03:15 “Download zip” ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ । ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ “Moodle” ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ।
03:22 ਮੈਂ ਇਹ ਫਾਇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ “Downloads” ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ।
03:30 “Ctrl + Alt + T” ਕੀਜ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਬਾਕੇ ਟਰਮੀਨਲ ਖੋਲੋ ।
03:36 ਟਰਮੀਨਲ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ “Downloads.” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ।
03:40 ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਮਾਂਡ “cd space Downloads” ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ।
03:48 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਥ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ Moodle ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
03:53 ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਫਾਇਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ “ls” ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ।
04:01 ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ “Moodle” ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਫਾਇਲ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਨਾਮ “moodle hyphen latest hyphen 33 dot zip” ਹੈ ।
04:11 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਾਇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖੋ ।
04:19 ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ “zip” ਫਾਇਲ ਦੇ ਕੰਟੇਂਟ ਨੂੰ “moodle” ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
04:26 “command prompt” ‘ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ: “sudo space unzip space moodle hyphen latest hyphen 33 dot zip space hyphen d space slash opt slash lampp slash htdocs slash” ਹੁਣ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ।
04:51 “Ctrl + L.” ਦਬਾਕੇ ਟਰਮੀਨਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ।
04:56 ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਕਰੋ “cd space slash opt slash lampp slash htdocs” ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ।
05:06 ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ “ls” ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ।
05:12 ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ “moodle” ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਲਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।
05:18 “owner” ਅਤੇ “moodle” ਫੋਲਡਰ ਦੇ “group members” ਨੂੰ “read, write” ਅਤੇ “execute permissions” ਦਿਓ ।
05:27 ਟਾਈਪ ਕਰੋ – “sudo space chmod space 777 space moodle slash” ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ।
05:39 “administrative” ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ।
05:45 ਹੁਣ ਬਰਾਊਜਰ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ – “http colon double slash 127.0.0.1 slash moodle” ਜਾਂ “http colon double slash localhost slash moodle”
06:06 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ “localhost IP” ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ।
06:10 ਇਹ “IP” ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ “IP” ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ “moodle” ਇੰਸਟਾਲ ਹੈ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ “moodle” ਉਹੀ ਫੋਲਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰੇਕਟ ਕੀਤਾ ।
06:23 ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ “moodle” ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪੇਜ਼ ਵੇਖੋਗੇ ।
06:29 ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜੋ “Configuration” ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ “Moodle” ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
06:40 ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਾਂਗੇ । ਇਸ ਲਈ: ਇੱਥੇ English ਚੁਣੋ । ਲੈਂਗਵੇਜ ਡਰਾਪਡਾਊਂਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ “Next” ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ।
06:52 ਅਗਲਾ “Paths” ਪੇਜ਼ ਹੈ । ਇੱਥੇ “web address, moodle directory” ਅਤੇ “data directory” ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹਨ ।
07:02 “Web address” ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੂਡਲ ਐਕਸੈੱਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ “URL” ਹੈ ।
07:08 ਇਹ ਉਹੀ “URL” ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
07:14 “Moodle directory” ਉਹ ਫੋਲਡਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ “Moodle” ਕੋਡ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ।
07:20 ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ “Web address” ਅਤੇ “Moodle directory” ਨਾਨ – ਐਡੀਟੇਬਲ ਫ਼ੀਲਡ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
07:31 ਅਗਲਾ “Data directory” ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਫੋਲਡਰ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਟੇਂਟ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
07:42 ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ “read” ਅਤੇ “write permission” ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
07:50 ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਐਕਸੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
07:57 ਇਸ ਲਈ: ਇਸਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
08:03 “lamp” ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ “moodledata” ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ “data directory” ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ “installer” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
08:11 ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ।
08:23 “terminal” ਵਿੰਡੋ ‘ਤੇ ਜਾਓ । “prompt” ‘ਤੇ, ਟਾਈਪ ਕਰੋ “sudo space mkdir space slash opt slash lampp slash moodledata” ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ।
08:41 ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਕਰੋ – “sudo space chmod space 777 space slash opt slash lampp slash moodledata” ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ।
08:57 ਹੁਣ ਬਰਾਊਜਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ “Next” ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ।
09:02 ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ “database configuration” ਪੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਡਰਾਪਡਾਊਂਨ ਤੋਂ “MariaDB” ਚੁਣੋ ਅਤੇ “Next” ਬਟਨ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ।
09:13 “Database Host Name” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ “localhost” ਦਰਜ ਕਰੋ ।
09:18 ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ “database name, username” ਅਤੇ “password” ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ “phpMyAdmin” ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ।

09:30 ਮੈਂ “database name” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ “moodle – st” ਦਰਜ ਕਰਾਂਗਾ ।
09:36 ਫਿਰ “database username” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ “moodle – st”
09:41 ਮੇਰੇ “database password” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ “moodle – st” ਦਰਜ ਕਰਾਂਗਾ ।
09:46 “Table Prefix” ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੀਲਡਸ ਇੰਜ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ “Next” ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ।
09:54 ਅਸੀਂ “terms and conditions” ਪੇਜ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।
09:59 ਇਹ ਉਹ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੇਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ “Continue” ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ।
10:10 ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ “Server Checks” ਪੇਜ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਮੈਸੇਜ “Your server environment meets all minimum requirements” ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ ।
10:23 ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਰਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੇ “Additional reading material” ‘ਤੇ ਜਾਓ ।
10:33 “Continue” ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ।
10:36 ਇਹ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਰਰ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ “Site is being upgraded, please retry later” ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਫਰੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ।
10:50 ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫਰੇਸ਼ ਕਰੋ ।
10:54 ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ “Continue” ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ।
11:00 ਅਗਲਾ ਪੇਜ਼ “administrator configuration” ਦੇ ਲਈ ਹੈ ।
11:05 “username” ਦਰਜ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ “Moodle Administrative” ਪੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਮੈਂ “username admin” ਦਰਜ ਕਰਾਂਗਾ ।
11:15 ਹੁਣ “Moodle Administrator” ਦੇ ਲਈ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ । ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
11:26 ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ “Click to enter text” ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ।
11:32 ਮੈਂ ਮੇਰੇ “admin password” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ “Spokentutorial1@” ਦਰਜ ਕਰਾਂਗਾ । ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ “Unmask” ਆਇਕਨ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ।
11:43 “username” ਅਤੇ “password” ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ।
11:49 “Email address” ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ੀਲਡ ਹੈ । ਮੈਂ “priyankaspokentutorial@gmail.com ਦਰਜ ਕਰਾਂਗਾ।
11:59 “Select a country” ਡਰਾਪਡਾਊਂਨ ਵਿੱਚ, “India” ਚੁਣੋ । ਟਾਈਮਜਾਨ “Asia/Kolkata” ਚੁਣੋ ।
12:08 ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਵੈਲਿਊਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਫ਼ੀਲਡਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ।
12:13 ਹੇਠਾਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ “Update Profile” ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ।
12:18 ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ “Moodle” ਰਿਸੋਰਸ ਕੰਜਿਊਮਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਸਟੈਪ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
12:27 ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਲੋਡ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੇਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੇਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਰਿਫਰੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ।
12:34 ਅਗਲੀ ਸਕਰੀਨ “Front page settings” ਦੇ ਲਈ ਹੈ । ਇਸ ਪੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ “moodle site” ਜਾਣਗੇ ।
12:45 “Full Site Name” ਦੇ ਲਈ “Digital India LMS” ਦਰਜ ਕਰੋ ।
12:50 “Short name for site” ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ “Digital India LMS” ਦਰਜ ਕਰੋ ।

ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਵਿੱਚ “moodle site” ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ।

13:03 ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ “Front Page Summary” ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ । ਟਾਈਮਜਾਨ Asia/Kolkata ਚੁਣੋ ।
13:11 ਅਗਲਾ ਡਰਾਪਡਾਊਂਨ “Self Registration” ਹੈ । ਜੇਕਰ “Self Registration” ਇਨੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਯੂਜਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
13:23 ਡਰਾਪਡਾਊਂਨ ਤੋਂ Disable ਚੁਣੋ । ਅਗਲਾ no - reply address ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਹੈ ।
13:31 ਇਸ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਵੈਲਿਊ “noreply@localhost” ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੈਧ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ noreply@localhost.com ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ ।
13:46 ਇਹ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ “From” ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ “Moodle” ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
13:55 ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ private ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਲਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਖੀਰ “Save Changes” ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ।
14:10 ਹੁਣ ਅਸੀਂ “Moodle” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਾਇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
14:17 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ । ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ
14:23 ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਸਰਵਰ ‘ਤੇ ‘moodle.org” ਤੋਂ “Moodle” ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ “Moodle” ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ।
14:33 ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀਡਿਓ, ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ।
14:41 ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋ।
14:51 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ? ਕ੍ਰਿਪਾ ਇਸ ਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ। http://forums.spoken-tutorial.org
15:00 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚੁਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।
05:10 ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਫੋਰਮ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਨ।
15:15 ਕ੍ਰਿਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕਰੋ।
15:21 ਇਹ ਬੇਕਾਇਦਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ । ਘੱਟ ਬੇਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ - ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
15:31 ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ NMEICT, MHRD, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
15:45 ਇਹ ਸਕਰਿਪਟ ਨਵਦੀਪ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।

Contributors and Content Editors

Navdeep.dav, PoojaMoolya