Difference between revisions of "LibreOffice-Suite-Writer/C4/Using-track-changes/Vietnamese"

From Script | Spoken-Tutorial
Jump to: navigation, search
 
Line 68: Line 68:
 
|-
 
|-
 
|  | 03:17
 
|  | 03:17
|  | Xóa mục đầu tiên. Bạn có thể được cài đặt trên tất cả các máy tính mà không cần trả phí cho bất cứ nhà cung cấp nào và cũng không gặp trở ngại nào
+
|  | Xóa mục đầu tiên. "'It can be installed on all computers without restriction or needing to pay license fees to vendors"'.
 
|-
 
|-
 
|  | 03:31
 
|  | 03:31

Latest revision as of 07:48, 11 October 2019

Time Narration
00:02 Chào mừng đến với video hướng dẫn về phần mềm“Libre Office Writer” - Tính năng xem lịch sử chỉnh sửa trong văn bản
00:09 Trong hướng dẫn này, ta sẽ học về cách bình duyệt một văn bản trong LibreOffice Writer
00:16 Ta sẽ mở một văn bản có sẵn và cách bình duyệt văn và chỉnh sửa văn bản sử dụng tính năng Record Change
00:26 Lợi ích của tính năng này là kiểm duyệt viên có thể đưa ra nhận xét, thêm văn bản, xóa hoặc chỉnh sửa từ có sẵn trong cùng văn bản
00:40 Điều này có thể dễ dàng nhìn thấy bởi tác giả, người mà có thể chấp thuận hoặc từ chối những thay đổi đó và hợp nhất các nhận xét chỉnh sửa mà không cần phải chỉnhsửa lần nữa
00:53 Khi tập tin được lưu, các nhận xét sẽ được hợp nhất
00:57 Vậy hãy cùng xem cách làm những điều này.
01:02 Hiện tại, chúng tôi sử dụng hệ điều hành Ubuntu Linux phiên bản 10.4 và phần mềm Libre Office Suite phiên bản 3.3.4
01:10 Trong hướng dẫn này, tôi sẽ sử dụng một vài văn bản mà tôi đã tạo ra và lưu ở trong hệ thống tên là
01:16 Seven-reasons-to-adopt-FOSS.odt, 'Government-support-for-FOSS-in-India.odt'.
01:24 Nhấn vào Application chọn Office chọn LibreOffice Witer để sử dụng trình soạn thảo
01:34 Mở tệp tin Seven-reasons-to-adopt-FOSS.odt,
01:41 Để bật tính năng Record change, chọn Edit, chọn tiếp changes và tích vào Record
01:53 Ô show cũng nên được tích. Việc này sẽ cho phép các chỉnh sửa tiếp theo được ghi lại
02:01 Trong văn bản, hãy cùng nhập mục thứ 2
02:05 Ta sẽ đi tới mục 2 và đánh" Linux is a virus resistant operating system since each user has a distinct data space and cannot directly access the program files
02:36 Nhấn Enter và các dòng trước sẽ hiển thị thành mục số 3
02:42 Hãy chú ý rằng dòng chữ ta vừa đánh được định dạng ở màu khác
02:46 Di trỏ chuột vào dòng chữ này. Bạn sẽ thấy 1 đoạn chữ nhỏ "Inserted Sriranjani" theo sau là ngày tháng năm chèn
02:55 Tiếp theo, người ghi nhận xét ở văn bản cũng được xác minh. Tên người đó trong LibreOffice Writer được đặt theo tên của người dùng của máy tính
03:08 Sửa lôi chính tả của từ Avalable ở dòng đầu tiên. Bạn sẽ để ý việc chỉnh sửa
03:17 Xóa mục đầu tiên. "'It can be installed on all computers without restriction or needing to pay license fees to vendors"'.
03:31 Để ý rằng việc xóa không hoàn toàn xóa dòng chữ, nhưng sẽ đánh dấu dòng chữ này được chọn để xóa
03:39 Di trỏ chuột vào dòng chữ và bạn sẽ thấy 1 đoạn chữ :Deleted sriranjani theo sau là ngày tháng năm xóa
03:49 Theo cách này, việc sửa đổi có thể được thực hiện trong văn bản bằng cách thêm, xóa hoặc thay đổi 1 đoạn chữ có sẵn
04:00 Nhiều người có thể cùng chỉnh sửa một văn bản
04:04 LibreOffice Writer sẽ hiển thị mỗi chỉnh sửa của mỗi người khác nhau là màu khác nhau để giúp người đọc phân biệt dễ hơn.
04:13 Chỉ cần di chuyển trỏ chuột vào dòng chữ được chỉnh sửa sẽ hiện lên tên của kiểm duyệt viên
04:19 Tôi sẽ minh hoạt điều này bằng cách mở một tệp tin đã được chỉnh sửa bởi đồng nghiệp Guru
04:27 Mở tệp "'Government-support-for-FOSS-in-India.odt
04:35 Trong văn bản này, ta có thể thấy rằng một vài chi tiết trong văn bản đã được thêm và xóa
04:42 Di chuột tới dòng chữ sẽ có một đoạn chữ rằng việc thêm và xóa được thực hiện bởi Guru
04:52 Thêm một phần ở cuối cùng "CDAC, NIC, NRC-FOSS are institutions of Government of India which develop and promote FOSS".
05:18 Ta thấy rằng màu chữ của phần mới thêm này khác với màu chữ của đoạn được sửa bởi Guru
05:24 Di trỏ chuột tới dòng chữ được thêm sẽ có đoạn chữ " Inserted sriranjani"
05:29 Vì vậy nhiều người có thể chỉnh sửa cùng một tệp văn bản .
05:34 Đóng tệp này mà không cần lưu lại
05:45 Ta sẽ xem cách tác giả có thể chấp thuận hoặc từ chối những thay đổi từ kiểm duyệt viên
05:50 Trong cùng tệp văn bản 'Government-support-for-FOSS-in-India.odt', giả sử tôi là tác giả và tôi sẽ chấp thuận hoặc từ chối việc chỉnh sửa từ Guru
06:12 Đi tới phần thứ 2 và nhấn chuột phải vào đoạn chữ đã được xóa "reasons" và chọn Accept change
06:22 Bạn sẽ thấy rằng dòng chữ đã bị xóa đi theo ý của kiểm duyệt viên
06:28 Nhấn chuột phải vào dòng chữ được thêm "needs" và chọn Accpet change. Bạn thấy rằng dòng chữ trở thành bình thường và theo ý của kiểm duyệt viên
06:39 Theo cách này, những chỉnh sửa được gợi ý từ kiểm duyệt viên- là thêm hoặc xóa đều được chấp thuận bởi tác giả
06:49 Đi tới phần 1 và nhấn chuột phải và đoạn chữ bị xóa ""The OpenOffice document standard (ODF) has been notified under this policy" và chọn Reject Change
07:01 Dòng chữ trở nên bình thường, và với gợi ý xóa từ kiểm duyệt viên đã bị từ chối bởi tác giả
07:09 Đi tới phần 5 và nhấn chuột phải và "Government Schools in these states and in Orissa, Karnataka and Tamil Nadu learn Linux" sau đó chọn Reject change.
07:24 Dòng chữ được thêm vào bởi kiểm duyệt viên sẽ bị xóa
07:27 Theo cách này, mỗi thông tin thêm hoặc xóa có thể được chấp nhận hoặc từ chối bởi tác giả
07:34 Cuối cùng, sau khi chấp thuận hoặc từ chối các thay đổi, ta sẽ chọn Edit -> Changes và bỏ tích ở ô Record và ô Show
07:56 Khi đã bỏ tích, bất kỳ việc sửa đổi thêm nào cũng sẽ không được đánh dấu riêng biệt
08:00 Hãy chắc chắn bạn lưu tệp tin sau khi chấp thuận hoặc từ chối các thay đổi để hợp nhất các nhận xét của các kiểm duyệt viên với nhau
08:09 Đến đây là kết thúc video hướng dẫn. Cuối cùng là bài tập vận dụng
08:16 Mở tệp tin và thực hiện việc sửa lỗi chính tả trong chế độ Changes mode
08:25 Tôi đã thực hiện mẫu bài tập ở đây
08:31 Video hướng dẫn này có sẵn tại đường dẫn sau, tổng hợp dự án Spoken Tutorial
08:36 Nếu bạn không có đường truyền tốt, bạn có thể tải xuống và xem.
08:40 "Đội ngũ dự án Spoken Tutorial: Tiến hành các hội thảo sử dụng các video hướng dẫn bằng giọng nói.
08:44 Cấp các chứng chỉ cho các học viên vượt qua bài kiểm tra trực tuyến.
08:48 Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ contac@spoken-tutorial.org
08:54 Dự án “Spoken Tutorial” là một phần của dự án “Talk to a Teacher” project. . "Dự án được hỗ trợ bởi Phái đoàn Quốc gia về Giáo dục thông qua CNTT, MHRD, Chính phủ Ấn Độ"
09:03 Các thông tin khác có sẵn tại spoken gạch ngang tutorial chấm org gạch chéo NMEICT gạch nối Intro”
09:14 Video hướng dẫn này được đóng góp bởi IT for change. Xin cảm ơn

Contributors and Content Editors

Dieulinh79