Difference between revisions of "LibreOffice-Suite-Writer/C2/Introduction-to-LibreOffice-Writer/Vietnamese"

From Script | Spoken-Tutorial
Jump to: navigation, search
Line 7: Line 7:
 
|-
 
|-
 
||00:01
 
||00:01
||Chào mừng bạn đến với video hướng dẫn bằng lời nói về phần mềm soạn thảo văn bản “Libre  Office Writer”. Trong video này, chúng ta sẽ học về: Giới thiệu phần mềm soạn thảo văn bản
+
||Chào mừng bạn đến với Spoken Tutorial về “LibreOffice Writer”. Trong video này, chúng ta sẽ học về: Giới thiệu phần mềm soạn thảo văn bản
  
 
|-
 
|-
Line 52: Line 52:
 
|-
 
|-
 
||01:16
 
||01:16
||Trong trường hợp máy tính bạn chưa cài đặt bộ phần mềm ứng dụng “LibreOffice Suite”, “phần mềm soạn thảo văn bản” cũng có thể được cài đặt bằng cách sử dụng “Hệ thống quản lý gói cài đặt Synaptic''
+
||Trong trường hợp máy tính bạn chưa cài đặt bộ phần mềm ứng dụng “LibreOffice Suite”, “phần mềm soạn thảo văn bản” cũng có thể được cài đặt bằng cách sử dụng “Synaptic Package Manager''
  
 
|-
 
|-
 
||01:24
 
||01:24
||Để biết thêm thông tin chi tiết về “Hệ thống quản lý gói cài đặt Synaptic'', vui lòng tham khảo ''Các hướng dẫn của hệ điều hành Ubuntu Linux”''' và cài đặt bộ phần mềm ứng dụng 'LibreOffice Suite'' bằng các hướng dẫn trên trang web dưới đây”
+
||Để biết thêm thông tin chi tiết về “Synaptic Package Manager'', vui lòng tham khảo ''Các hướng dẫn của hệ điều hành Ubuntu Linux”''' và cài đặt bộ phần mềm ứng dụng 'LibreOffice Suite'' bằng các hướng dẫn trên trang web dưới đây”
  
 
|-
 
|-
Line 72: Line 72:
 
|-
 
|-
 
||01:54
 
||01:54
||Bạn có thể dễ dàng tìm phần mềm soạn thảo “LibreOffice Writer” bằng cách nhấn vào mục “Ứng dụng” ở trên góc trái màn hình
+
||Bạn có thể dễ dàng tìm phần mềm soạn thảo “LibreOffice Writer” bằng cách nhấn vào mục “Application ” ở trên góc trái màn hình
  
 
|-
 
|-
Line 88: Line 88:
 
|-
 
|-
 
||02:23   
 
||02:23   
||Một tài liệu văn bản trắng xuất hiện ở phần chính của “cửa sổ phần mềm soạn thảo văn bản
+
||Một tài liệu văn bản trắng xuất hiện ở phần chính của “cửa sổ Writer
  
 
|-
 
|-
 
||02:28
 
||02:28
||Cửa sổ “phần mềm soạn thảo văn bản ” có rất nhiều thanh công cụ khác nhau như “thanh tiêu đề”
+
||Cửa sổ “Writer” có rất nhiều thanh công cụ khác nhau như “thanh tiêu đề”
  
 
|-
 
|-
Line 183: Line 183:
 
|-
 
|-
 
||04:45
 
||04:45
|| “ODT” là viết tắt của cụm từ “Định dạng tài liệu mở” hoặc “Định dạng ODF” , được chấp nhận toàn cầu như là một tiêu chuẩn mở cho mọi tệp tài liệu văn bản.
+
|| “ODT” là viết tắt của cụm từ “Open Document Format” hoặc “Định dạng ODF” , được chấp nhận toàn cầu như là một tiêu chuẩn mở cho mọi tệp tài liệu văn bản.
  
 
|-
 
|-
Line 191: Line 191:
 
|-
 
|-
 
||05:04
 
||05:04
||Ngoài việc lưu tệp tin với đuôi “chấm odt” thứ mà bạn có thể dễ dàng mở với phần mềm soạn thảo “LibreOffice writer”
+
||Ngoài việc lưu tệp tin với đuôi “chấm odt” thứ mà bạn có thể dễ dàng mở với phần mềm soạn thảo “LibreOffice Writer”
 
|-
 
|-
 
||05:11
 
||05:11
Line 214: Line 214:
 
|-
 
|-
 
||05:50
 
||05:50
||Bạn sẽ được đưa trở lại cửa sổ “Soạn thảo” với tên tài liệu và định dang tài liệu bạn đã chọn xuất hiện trên thanh tiêu đề.
+
||Bạn sẽ được đưa trở lại cửa sổ “Writer” với tên tài liệu và định dang tài liệu bạn đã chọn xuất hiện trên thanh tiêu đề.
  
 
|-
 
|-
 
||05:58
 
||05:58
||Bây giờ bạn có thể tiếp tục soạn thảo trong cửa sổ “Soạn thảo”
+
||Bây giờ bạn có thể tiếp tục soạn thảo trong cửa sổ “Writer”
  
 
|-
 
|-

Revision as of 07:42, 11 October 2019


Time Narration
00:01 Chào mừng bạn đến với Spoken Tutorial về “LibreOffice Writer”. Trong video này, chúng ta sẽ học về: Giới thiệu phần mềm soạn thảo văn bản
00:10 Các thanh công cụ trong phần mềm soạn thảo văn bản
00:13 Cách mở một tài liệu văn bản mới và một tài liệu văn bản có sẵn.
00:17 Cách “lưu” một tài liệu văn bản và
00:20 Cách đóng một tài liệu văn bản trong “phần mềm soạn thảo văn bản”
00:22 Phần mềm soạn thảo văn bản “Libre Office Writer” là một “chương trình xử lý văn bản” trong bộ phần mềm ứng dụng “Libre Office Suite”
00:27 Phần mềm này tương tự như phần mềm soạn thảo văn bản “ Microsoft Word” trong bộ phần mềm ứng dụng “Microsoft Office Suite.
00:33 Đây là một phần mềm hoàn toàn miễn phí và là một nguồn mở, vì vậy chúng ta có thể chia sẻ, chỉnh sửa, phân phối theo ý mà không vướng bất cứ trở ngại nào.
00:41 Vì đây là một phần mềm được chia sẻ miễn phí, nên bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào.
00:47 Để sử dụng bộ phần mềm “LibreOffice suite”, bạn có thể sử dụng hệ điều hành máy tính “Microsoft Windows 2000” và các phiên bản cao hơn của nó như MS Windows XP hoặc MS Windows 7 hoặc là hệ điều hành “GNU/Linux”
01:04 Tại đây, chúng tôi sử dụng:

Hệ điều hành máy tính “Ubuntu Linux phiên bản 10.4” Bộ phần mềm ứng dụng “LiberOffice Suite” phiên bản “3.3.4”

01:16 Trong trường hợp máy tính bạn chưa cài đặt bộ phần mềm ứng dụng “LibreOffice Suite”, “phần mềm soạn thảo văn bản” cũng có thể được cài đặt bằng cách sử dụng “Synaptic Package Manager
01:24 Để biết thêm thông tin chi tiết về “Synaptic Package Manager, vui lòng tham khảo Các hướng dẫn của hệ điều hành Ubuntu Linux”' và cài đặt bộ phần mềm ứng dụng 'LibreOffice Suite bằng các hướng dẫn trên trang web dưới đây”
01:37 Hướng dẫn chi tiết đều có sẵn trong phần hướng đẫn dầu tiên của bộ phần mềm ứng dụng LibreOffice Suite
01:43 Hãy nhớ, khi cài đặt hãy lựa chọn “Hoàn thành” để cài đặt “phần mềm soạn thảo văn bản”
01:50 Nếu bạn đã cài đặt bộ phần mềm ứng dụng ”LibreOffice Suite”
01:54 Bạn có thể dễ dàng tìm phần mềm soạn thảo “LibreOffice Writer” bằng cách nhấn vào mục “Application ” ở trên góc trái màn hình
02:02 Sau đó nhấn vào “Office” và chọn “Libre Office”
02:08 Một hộp thoại mở ra với các phần mềm khác nhau của bộ phần mềm ứng dụng “LibreOffice”
02:13 Để truy cập phần mềm soạn thảo “Libre Office Writer”, nhấn vào “Text Document” đây là “trình xử lý văn bản” của bộ phần mềm này.
02:23 Một tài liệu văn bản trắng xuất hiện ở phần chính của “cửa sổ Writer ”
02:28 Cửa sổ “Writer” có rất nhiều thanh công cụ khác nhau như “thanh tiêu đề”
02:33 “thanh bảng chọn” “thanh công cụ chuẩn”
02:36 “thanh định dạng” và “thanh trạng trái” nơi có các tùy chọn thông dụng nhất mà chúng ta sẽ được học.
02:47 Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu làm thế nào để mở một tài liệu văn bản mới trong “Phần mềm soạn thảo văn bản”
02:53 Bạn có thể mở một tài liệu văn bản mới bằng việc nhấn chuột vào biểu tượng “New” ở trên thanh công cụ “chuẩn”
03:00 Hoặc nhấn chuột vào mục “File” ở trong thanh bảng chọn
03:05 Sau đó chọn mục “New” và cuối cùng là nhấn vào “Text document”
03:12 Bạn sẽ thấy là một cửa sổ “soạn thảo” mới bật ra
03:17 Bây giờ, hãy thử viết một vài dòng trong “khu vực soạn thảo”
03:21 Chúng tôi sẽ đánh từ “Resume”
03:24 Sau khi hoàn thành văn bản, bạn nên “lưu” lại file để sử dụng cho lần sau.
03:29 Để có thể lưu lại file của bạn, nhấn chuột chọn mục “File” trong thanh bảng chọn
03:33 Sau đó chọn “Save As”
03:36 Một hộp thoại xuất hiện trên màn hình nơi bạn sẽ phải điền tên cho file lưu ở phần “Name”
03:44 Vậy nên, hãy nhập tên cho file là “resume”
03:48 Bên dưới phần “tên”, bạn sẽ thấy mục “Save in folder”
03:53 Nơi bạn sẽ nhập tên “thư mục” mà bạn sẽ định lưu file của bạn tại đó.
03:58 Hãy nhấn chuột tại mũi tên xuống ở mục “Save in folder”
04:02 Bạn sẽ thấy một loạt danh sách các thư mục xuất hiện tại bảng chọn nơi bạn có thể lưu file của mình.
04:08 Bây giờ, hãy nhấp chuột lựa chọn “Desktop”. File của bạn sẽ được lưu ở trên màn hình desktop
04:14 Bạn cũng có thể nhấp chuột chọn “Browse for other folders”
04:18 Và chọn thư mục nơi bạn muốn “lưu” tệp văn bản của mình.
04:23 Bây giờ hãy chọn mục “File type” trong cửa sổ hộp thoại
04:27 Nó sẽ hiển thị cho bạn một danh sách các dạng file hoặc dạng file mở rộng bạn có thể lưu với file của bạn.
04:34 Dạng file mặc định trong phần mềm soạn thảo “LibreOffice Writer” là “ODF Text Document” có đuôi mở rộng là “chấm odt”
04:45 “ODT” là viết tắt của cụm từ “Open Document Format” hoặc “Định dạng ODF” , được chấp nhận toàn cầu như là một tiêu chuẩn mở cho mọi tệp tài liệu văn bản.
04:56 Nó cũng được chấp thuận bởi chính sách của Chính phủ Ấn Độ về “các tiêu chuẩn mở trong việc quản trị điện tử”
05:04 Ngoài việc lưu tệp tin với đuôi “chấm odt” thứ mà bạn có thể dễ dàng mở với phần mềm soạn thảo “LibreOffice Writer”
05:11 Bạn cũng có thể lưu file của mình dưới dạng “chấm doc” và “chấm docx” và có thể được mở bằng phần mềm “MS Office Word”
05:23 Một dạng file mở rộng phổ biến có thể được mở bằng hầu hết các phần mềm là “chấm rtf” viết tắt của “Rich Text Format”
05:33 Bây giờ, hãy nhấn chuột vào lựa chọn “ODF Text Document”
05:37 Bạn sẽ thấy rằng dạng file “ODF Text Document” và dạng đuôi “chấm odt” hiển thị ngay cạnh mục “File type”
05:48 Hãy nhấn chọn nút “Save”
05:50 Bạn sẽ được đưa trở lại cửa sổ “Writer” với tên tài liệu và định dang tài liệu bạn đã chọn xuất hiện trên thanh tiêu đề.
05:58 Bây giờ bạn có thể tiếp tục soạn thảo trong cửa sổ “Writer”
06:03 Ngoài các định dạng đã được nêu trên, “các tài liệu soạn thảo” cũng có thể được lưu dưới định dạng “chấm html” là định dạng trang web.


06:13 Việc này được thực hiện theo cách tương tự như các bước lưu file.
06:17 Nhấn chuột chọn mục “File” trong thanh bảng chọn và chọn tiếp “Save As”
06:24 Bây giờ, nhấn chuột vào mục “File Type” và sau đó nhấn vào “HTML Document” và trong ngoặc đơn xuất hiện lựa chọn “Open office chấm org Writer”
06:35 Sự lựa chọn này sẽ lưu tệp văn bản dưới dạng đuôi mở rộng “chấm html”
06:40 Nhấn chọn nút “Save”
06:42 Bây giờ, đánh dấu tích vào ô “Ask when not saving in ODF format” trong hộp thoại
06:50 Cuối cùng, nhấn chuột vào “Keep Current Format”
06:55 Bạn sẽ thấy rằng tài tệp văn bản được lưu dưới định dạng “chấm html”
07:00 Tệp văn bản cũng có thể được xuất ra với định dạng “PDF” đơn giản bằng cách nhấn vào mục Export Directly as PDF ở trong “thanh công cụ chuẩn”
07:10 Lựa chọn nơi bạn muốn “lưu”
07:15 Một cách khác là bạn có thể nhấn chọn “File” trên thanh bảng chọn sau đó chọn Export as pdf.
07:24 Trong hộp thoại xuất hiện, nhấn chọn 'Export và sau đó nhấn vào nút “Save”
07:32 Một tệp tin dạng PDF sẽ được tạo ra
07:35 Đóng tệp văn bản này bằng cách nhân vào “File” và chọn “Close”
07:40 Tiếp theo, chúng ta sẽ học cách mở một tệp văn bản đã có sẵn ở trong phần mềm soạn thảo văn bản LibreOffice Writer.
07:47 Hãy cùng mở tệp “Resume.odt”
07:51 Để mở một tệp văn bản có sẵn, hãy nhấn vào mục “File” trên thanh bảng chọn ở trên cùng và sau đó chọn mục “Open”
08:00 Bạn sẽ thấy một hộp thoại xuất hiện trên màn hình.
08:04 Tại đây, tìm tới thư mục nơi chứa tệp văn bản bạn đã lưu trước đó.
08:08 Tiếp theo, nhấn chọn biểu tượng hình bút chì nhỏ ở góc trái phía trên của hộp thoại
08:14 Nó có tên là “Type a file name”
08:16 Nó sẽ bật ra một vùng có tên “Location Bar”
08:19 Tại đây, điền tên của tệp tin bạn đang tìm kiếm
08:24 Chúng ta sẽ điền tên của tệp tin là “”resume””
08:27 Bây giờ, danh sách hiện ra với các tên resume, chọn “resume chấm odt”
08:34 Nhấn chọn nút “Open”
08:37 Bạn sẽ thấy rằng tệp tin “resume.odt” được mở ra
08:41 Một cách khác đó là bạn có thể mở một tệp tin đã có sẵn bằng cách nhấn vào biểu tượng “Open” ở trong thanh công cụ ở phía trên và tiến hành các bước tiếp theo giống như đã được hướng dẫn.
08:52 Bạn cũng có thể mở các file trong “phần mềm soạn thảo văn bản” với định dạng “chấm doc” và “ chấm docx” mà thường được mở với phần mềm “Microsoft Word”
09:03 Tiếp theo bạn sẽ thấy làm cách nào để chỉnh sửa một tệp tin và “lưu” lại cùng tên.
09:10 Đầu tiên bôi đen chữ "RESUME" bằng cách nhấp vào “chuột trái” và sau đó kéo đến hết chữ
09:17 Việc này sẽ chọn chữ và bôi đen nó. Bây giờ thả “chuột trái” ra
09:24 Và dòng chữ vẫn sẽ được bôi đen
09:26 Bây giờ, nhấn chọn biểu tượng “Bold” ở trong thanh công cụ “tiêu chuẩn”. Dòng chữ sau đó sẽ được in đậm.
09:33 Để căn chỉnh dòng chữ này vào giữa trang, nhấp vào biểu tượng Centered trên thanh công cụ
09:41 Bạn sẽ thấy rằng dòng chữ được căn chỉnh ở giữa trang
09:45 Bây giờ, hãy cùng tăng kích cỡ chữ lên
09:48 Nhấn chuột vào mũi tên xuống ở mục “Font Size” ở trên thanh công cụ
09:53 Ở bảng chọn trượt xuống, chọn “14”
09:57 Và kích cỡ chữ sẽ được tăng lên thành “14”
10:01 Bây giờ, nhấn chọn mũi tên xuống ở mục “Font Name” và sau đó chọn “UnDoturn” là phông chữ.
10:09 Nhấn chuột chọn biểu tượng “Save” trên thanh công cụ
10:13 Bạn sẽ thấy là tệp tin được lưu dưới cùng một tên khi bạn chỉnh sửa xong.
10:21 Khi bạn đã lưu tệp văn bản của bạn và muốn đóng nó,
10:25 Chỉ cần nhấn chuột vào “File” trên thanh bảng chọn và nhấn vào nút “Close”. tệp tin của bạn sẽ được đóng.
10:33

Và đến đây là kết thúc video hướng dẫn bằng lời nói về phần mềm soạn thảo văn bản LibreOffice Writer. Tóm tắt lại, chúng ta đã học về:

10:43 Phần giới thiệu về “Phần mềm soạn thảo văn bản”. Các thanh công cụ trong Trình soạn thảo
10:45 Các để mở một tệp văn bản mới và một tệp văn bản đã có sẵn trong Phần mềm soạn thảo văn bản. Cách để đóng một tệp văn bản trong Phần mềm soạn thảo văn bản.
10:52 Cách để đóng một tệp văn bản trong Phần mềm soạn thảo văn bản.
10:55 Bài tập vận dụng – Hãy mở một tệp văn bản mới ở trong “Phần mềm soạn thảo văn bản”
11:01 “Lưu” nó dưới tên “Practice chấm odt”
11:05 Đánh dòng chữ "This is my first assignment".
11:08 “Lưu” tệp tin

“Gạch chân” dòng chữ Tăng cỡ chữ lên thành 16. Đóng tệp tin

11:18 Xem video có sẵn theo đường dẫn sau. Nó tổng hợp dự án các video hướng dẫn học bằng giọng nói
11:24 Nếu bạn không có một đường truyền mạng tốt, bạn có thể tải xuống và xem sau.
11:29 Đội ngũ dự án hướng dẫn bằng giọng nói:

Tiến hành các hội thảo sử dụng các video hướng dẫn bằng giọng nói Cấp các chứng chỉ cho các học viên vượt qua bài kiểm tra trực tuyến.

11:38 Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ contact@spoken-tutorial.org


11:45 Dự án “Hướng dẫn bằng giọng nói” là một phần của dự án “Talk to a Teacher” project.
11:48 Dự án được hỗ trợ bởi Phái đoàn Quốc gia về Giáo dục thông qua CNTT, MHRD, Chính phủ Ấn Độ
11:56 Các thông tin khác có sẵn tại “spoken gạch ngang tutorial chấm org gạch chéo NMEICT gạch ngang Intro”
12:07 Video hướng dẫn này được đóng góp bởi “DesiCrew Solutions Pvt.Ltd”. Cảm ơn đã tham gia.

Contributors and Content Editors

Dieulinh79